Egy érdekes fénykép rendőreinkről…

2006-10-12. 22:00:12

A Szent Korona Rádió munkatársai készítették ezt az érdekes fényképet köztársaságunk rendőreiről, amint a rendet védik. A fotón két fedett nyomozó éppen tüntetőnek álcázza magát. A biztonság kedvéért fejenként legalább egy tucat magyar zászlót és fideszes esőköpenyt is kaptak…

rendor.jpg

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 12, csütörtök at 23:50  Vélemény?  

Brit újságíró forradalmunk mellett

2006-10-12. 19:45:22

Nick Thorpe, a BBC kelet-európai tudósítója a Figyelőnek adott interjújában kiállt a magyar forradalom mellett, ő maga is ezt a kifejezést használva, melyet ő egy “megkésett forradalomként” jellemez, amit annak tulajdonít, hogy hazánkban nem volt teljes a rendszerváltás.

“Az emberek nem néztek szembe a Kádár-rendszerrel, nem került nyilvánosságra azonnal a besúgók listája, vagyis szőnyeg alá lettek söpörve a problémák” – fogalmazott.

Interjújában megemlítette a számára szokatlan rendőri viselkedést az MTV ostrománál, valamint azt sem érti, hogy miért nem próbáltak meg kommunikálni a rendőrök a lázadókkal. Thorpe elmondta: az is meglepte, hogy az általa megszólaltatott alanyok névvel, címmel, “majdhogynem taj-számmal nyilatkoztak.”

Egyetért velünk abban is, hogy Gyurcsány Ferenc beszéde nevetségessé tette Magyarországot.

Akárcsak a Kuruc.info, Nick Thorpe is a tüntetések folytatására számít, amit segíthet az ’56-os évforduló, így a hónap végéig biztos számítani lehet demonstrációkra. Azt sem tartja elképzelhetetlennek, hogy a következő hónapokban az MSZP lemondatja a kormányfőt.

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 12, csütörtök at 23:45  Vélemény?  

Nagytekintélyű jogászok a rendőrterror ellen

2006-10-12. 19:10:12

Keményhangú levelet tettek közzé neves magyar jogászok, melyben elítélik a rendőrség, az ügyészség és a bíróságok forradalom alatt tanúsított magatartását.

“Jogászok nyílt levele a Magyar Köztársaság közjogi méltóságainak

A sajtó minden oldaláról érkezett beszámolóiból, valamint a hozzánk eljutott egyre sokasodó egyéni híradásokból értesülünk arról, hogy a miniszterelnök balatonőszödi beszédének nyilvánosságra kerülését követő tüntetések és zavargások kapcsán indult rendőrségi, ügyészségi és bírósági eljárások során egyértelmű sérülést szenvedtek az alkotmányos elvek, a törvények és az emberi jogokat védő nemzetközi egyezmények.

A hatályos magyar Alkotmány és törvények következetesen a bíróságokra és az ügyészségekre bízzák az alkotmányos rendnek, továbbá az állampolgárok jogainak és törvényes érdekeinek védelmét. Kimondják, hogy az állampolgárokkal szemben kegyetlen, embertelen és megalázó eljárás nem folytatható. Kimondják, hogy a büntetés kiszabásánál a tettarányosságot, az elkövető személyét figyelembe kell venni.

A sokféle érdekkörből és társadalmi csoportból folyamatosan érkező hírek és beszámolók egybehangzó tartalma alapján nyilvánvaló, hogy a rendőrség és más nyomozati szervek bűnüldözési eljárása nem kevés esetben téves irányt vett. A tettesek elfogása során nem kis részben ártatlan személyeket is őrizetbe vettek. Nyilvánosságra kerültek olyan adatok és tények is, amelyek szerint a rendőrség messze túllépte jogosítványait, amikor a társadalmi rendet nem veszélyeztető, pusztán a bűncselekmények helyszínén jelenlévő személyeket vett őrizetbe. Ez az alkotmányosságot sérti.

Még súlyosabb megítélés alá esik, ha az ügyészség ártatlan személyek vagy a társadalomra jelentéktelen mértékben veszélyes cselekmények elkövetői ellen is előzetes letartóztatás kényszerítő intézkedését indítványozta, noha a szükséges és indokolt bizonyítékok nem álltak rendelkezésre. A legsúlyosabb megítélés alá azonban az esik, ha független, csak a törvényeknek alávetett bírák, akiknek döntése garanciális jellegű, a tömegével előállított gyanúsítottakat megfelelő bizonyítékok és körültekintő eljárás híján, a kötelességszerű érdemi vizsgálat nélkül helyezték előzetes letartóztatásba. Több esetben már első fokú ítéletet is hoztak olyan személyekkel szemben, akiknek – az eset összes körülményeit megismerve – bűnössége kétséges vagy olyan jelentéktelen, hogy a rájuk kiszabott büntetés messze eltúlzott. Sérti a jogállamiságot, hogy esetenként személyükben és a tett tárgyi súlyában kismértékű társadalomra veszélyes cselekmények büntetése messze nincs arányban a közelmúlt nem egy igen kirívó, jelentős súlyú bűncselekménye elkövetőjével szemben alkalmazott ügyészi indítvánnyal illetve meghozott ítélettel. Ugyanakkor a bírói függetlenséget súlyosan sértőnek tekintjük és elítéljük az eljárásban részt vevő ügyészek és bírák személyes adataival történő visszaélést.

A kifogásolt alkotmánysértő bűnüldözői és ítélkezési sorozat hazai jogtörténetünk legrosszabb időszakát idézi. A naponta érkező híradások az indokoltan vagy indokolatlanul előzetes letartóztatásba helyezett gyanúsítottakkal szemben alkalmazott kegyetlen és embertelenül megalázó bűnüldözői cselekményekről tudósítanak. Ez az alkotmánysértő gyakorlat elfogadhatatlan úgy a Magyar Köztársaságban, mint az Európai Unióban, amely különleges hangsúlyt fektet a jogállam és az emberi jogok védelmére. Különösen fájdalmas és megdöbbentő, hogy e súlyos jogsértésekre éppen az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóján kerül sor a hazai hatóságok részéről.

Mi, a magyar jogásztársadalom tagjai hivatásunknál fogva is elítéljük a törvénysértő eljárásokat, amelyek az utóbbi hetekben Magyarországon jelentős számban megtörténtek. Kérjük, hogy alkotmányos kötelezettségével összhangban, jogi lehetőségeit felhasználva és társadalmi súlyával élve szíveskedjék mindent megtenni annak érdekében, hogy a törvénysértéseket haladéktalanul megszüntessék, a már elkövetett jogsértéseket a leghamarabb kivizsgálják, elkövetőiket felelősségre vonják, a sérelmet szenvedettek pedig teljes kártérítést kapjanak.

Nekünk nincsenek alkalmas eszközeink a jogellenes gyakorlat leállítására. Azonban magyar jogászként, akik az Alkotmányra és az igazság szolgálatára esküdtünk, mégsem hallgathatunk, mert vétkesek közt cinkos, aki néma, de még inkább felelős, aki bár tehetné, de nem tesz meg mindent a jogállamiság érvényesülésért. Mert a jogállamot és a demokráciát csak jogszerű és alkotmányos eszközökkel szabad védelmezni.

Budapest, 2006. október 12.

Dr. Herczegh Géza, a Hágai Nemzetközi Bíróság volt bírája
Dr. Jávor Béla ügyvéd,
Dr. Király Miklós, tanszékvezető egyetemi docens
Dr. Zlinszky János, volt alkotmánybíró

Aláírók képviseletében
Dr. Jávor Béla

kapják:
A Magyar Köztársaság elnöke
A Magyar Országgyűlés elnöke
A Magyar Alkotmánybíróság elnöke
A Legfelsőbb Bíróság elnöke,
A Legfőbb ügyész
Az Országos Rendőrfőkapitány
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosai
A magyar országgyűlés alkotmányügyi bizottságának elnöke
A magyar országgyűlés rendészeti bizottságának elnöke
A magyar országgyűlés emberi jogi és kisebbségi bizottságának elnöke
A magyar országgyűlés valamennyi frakcióvezetője”

Mint azt portálunk is többször véleményezte, a forradalmárok üldöztetése és meghurcoltatása már-már a Rákosi korszakot idézi, a szaktekintélyek véleménye szinte egybecseng ezzel: “A kifogásolt alkotmánysértő bűnüldözői és ítélkezési sorozat hazai jogtörténetünk legrosszabb időszakát idézi.” – mutatnak rá.

Szerkesztőségünkhöz hasonlóan ők is külön fájlalják azt, hogy, idézzük: “súlyos jogsértésekre éppen az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulóján kerül sor a hazai hatóságok részéről.”

A levelet eljutatták a köztársasági elnöknek, az Alkotmánybíróság elnökének, a parlamenti házelnöknek, a rendészeti miniszternek, az ombudsmannak és helyettesének, parlamenti frakcióvezetőknek és az illetékes országggyűlési bizottságok vezetőinek.

Kuruc.info és
Gondola.hu

Published in: on 2006 október 12, csütörtök at 23:43  Vélemény?  

Házkutatás, lefoglalás

2006-10-12. 02:35:46

Naná, hogy Molnár Balázs sem ússza meg! Főszerkesztőnket éjfél után rendőrnyomozók fogadták tartózkodási helye előtt, és házkutatást foganatosítottak, melynek során – mily meglepő – elsősorban számítógépét foglalták le, illetve minden olyan eszközt, amivel újságírói munkát lehet végezni. A lakás különben nem az ő tulajdona,valójában iroda, cégszékhely. A cégnek semmilyen jogi kapcsolata nincs a Kuruc.info-val.

Balázs munkahelyéről éjjel fél egy körül hazatérve mindjárt kiszúrta a ház közelében operatív jelleggel parkoló, civilnek álcázott rendőrségi autót, de hát végül is várható volt már felbukkanásuk. M.B. meg is kérdezte, hol késtek ilyen sokáig. A kapuhoz érve öt nyomozó “kísérte”, és felszólították, hogy nyissa ki a lakást, mert házkutatást tartanak. Mint később kiderült, pár órával korábban egyszer már megpróbáltak bejutni. Akkor az egyik szomszédot hívták segítségül, akinek azt hazudta valamelyik zsaru, hogy betörési ügyben nyomoznak. A szomszéd később elmondta főszerkesztőnknek, hogy az akció alatt az utcát két mikrobuszra való rendőr szállta meg két irányból. Balázs hazaérkezésekor utóbbiak már elmentek. Hogy akkor hol van ennyi rendőr, amikor az unokahúgom iskolája körül lebzselő C-kategóriás állampolgárok elszednek ezt-azt a hazatérő gyerekektől, nem tudom.

Állítólagos vétségre belendül az erőszakszervezet, gyilkossági kísérletre nem feltétlenül

A házkutatás során lefoglalásra került Molnár Balázs számítógépe, 156 darab CD és DVD lemez, köztük olyan veszélyes anyagok, mint egy angol nyelvoktató sorozat, valamint 2 darab floppylemez. Reménykedhetünk benne, hogy a 30 napos lefoglalás során rendőreinkre ragad egy kis idegennyelv-ismeret. Az eljárás, az átadott dokumentumok tanúsága szerint, a Btk. 177. paragrafusába ütköző, “jogosulatlan adatkezelés vétsége” gyanújával folyik, ismeretlen tettes ellen. Politikai ügyben tehát – nem számítva még az NBH-t, az ügyészséget – 25 rendőr mozdul rá napokon belül egy vétség-ügyre, miközben rablók, fejszével rendőröket támadók, betörők, tolvajok. gyilkossági kísérlet elkövetői, Gyurcsány és egyéb köztörvényesek szabadlábon védekeznek vagy eljárás sem indul ellenük. S ha indul, is hónapokig, évekig húzzák, hogy aztán szimbolikusnak is gyenge ítéletek szülessenek. Elképesztő és megerősíti álláspontunkat a mocskos magyarországi bíráskodásról, hogy az egy embert meggyilkoló, többet megsebesítő érdi gázoló alig egy-két hónappal kapott többet, mint a felkelők.

A házkutató közegek felkészültségére jellemző, hogy míg a BRFK tudja Molnár számát, hiszen megadta nekik, amikor múlt héten önfeljelentette magát a szovjet szörnyemlékmű leköpéséért, a második kerületi kapitányság emberei nem ismerték. Nekik is megadta.

A vérbírák jogai fontosabbak más állampolgárokénál

Vagyis a Kuruc.info-n is bemutatott Gyurcsány-Petrétei-rezsim vérbírái érdekében intézkedtek rekordsebességgel. Ők egyenlőbbek, az ő személyiségi jogaik többet nyomnak a latban holmi koszos mezei állampolgárokénál, akik ügyében a szerv nem is nyomoz, noha a sajtóban mindennaposak a perek hasonló ügyekben. A házkutatás során a főszerkesztő – magától értetődően – megpróbálta felhívni ügyvédjét, amit a nyomozók megtiltottak. Molnár Balázs háromszor kérte nyomatékosan a rendőröket, idézzenek egyetlen törvényi helyet arra vonatkozólag, hogy ő éppen akkor ne használhassa mobiltelefonját. A köztörvényes kormány (Petrétei) rendőrei nem tudtak ilyet mondani, azt viszont igen, hogy “mert csak”.

Mikor házkutatnak a szociknál és a mobilszolgáltatóknál?

Kíváncsian várjuk, mikor tartanak házkutatásokat például a mobiltelefon-szolgáltatók összes irodájában és üzletében, hiszen ők egyértelműen jogosulatlanul készítettek fénymásolatot éveken át minden vásárlójuk személyi igazolványáról, vagy lesz-e hasonló akció a Fidesz pártközpontjában az emlékezetes eset nyomán, amikor a BM lakcímnyilvántartóból jogellenesen kigyűjtött címekre küldtek kampányújságokat. De akár az MSZP-t is megnézegethetik, elvégre ők még pártpreferencia alapján is gyűjtöttek adatokat az állampolgárokról a tavaszi országgyűlési választások során, s le is buktak vele.

A Kuruc.info bekeményít, de segítséget is kér

Olvasóinkat megnyugtatjuk, a Kuruc.info továbbra is a szólásszabadság bástyájaként dacol a neoávós terrorral, sőt fokozza a gazemberek és a diktatúra leleplezéséért folytatott erőfeszítéseit. Utóbbiak ugyebár, lényegükből, lényükből adódóan egyet biztosan nem tudnak elviselni: a megszemélyesítést. Portálunk, amely egyébként külföldi lap, ahogy eddig, ezután is az olvasók által felrakott cikkekre, információkra épül.

Amennyiben bármely T. Olvasó kölcsön tudna adni egy számítógépet egy hónapra (mert akár 30 napig szagolgathatják a pc-t a bűnöző rendszer szánalmas kiszolgálói), kérjük, írjon a szerk@kuruc.info címünkre.

Öröm, de egyben gond, hogy miután az utóbbi időben napi 40-50 ezer főre nőtt olvasótáborunk(egyedi IP címes látogatókról van szó, tehát nem a kattintásszámról, mert az ennek is sokszorosa), szerverünk a megnövekedett terhelést alig bírja. Eleddig évi 240 ezer forintba került a szerverbérlet (külföldön, hiszen a rezsim így nem fér hozzá), egy bármekkora közönséget elbíró dupla szerver(sokkal jobb processzorral és több RAM-mal) azonban évi 900 ezer forintba kerül. Ez sem csillagászati összeg, azonban egy évre előre egy összegben fizetendő, ami meghaladja lehetőségeinket. Amennyiben pénzadománnyal tudja támogatni lapunkat és harcát a diktatúra ellen (amely senkinek sem jelent közülünk megélhetést, ez nem is volt cél, mindenki civil foglalkozásából él) írjon a fenti e-mail címre. Külföldi olvasóink pedig a nyitólapon jobbra fent található Paypal számlára utalhatnak (“támogatás, donation”). Előre is köszönjük.

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 12, csütörtök at 05:49  Vélemény?  

Gyurcsány képzeletbeli levele az Adóhatóságnak

Tisztelt APEH!

Alulírott, Gy. F. adóalany, az elmúlt másfél évben az Adóhatóságnak szolgáltatott hamis adatokkal kapcsolatos – ellenem folyó – eljárás okán, az alábbi védekezést terjesztem elő:

1. Tisztelettel jelentem a T. APEH-nek, hogy a kérdéses időszak adóbevallásait elkúrtam!

2. Nem kicsit. Nagyon!

3. Tudatában vagyok egyben annak a ténynek, hogy Európában ilyen böszmeséget adóalany még nem csinált.

4. Kérem tudomásul venni, hogy a pénzügyi helyzetemet az elmúlt másfél évben a szarból hoztam vissza, de ezért most annyival vagyok túl a lehetőségeimen, hogy azt korábban el sem tudtam képzelni.

5. Meg is lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtam az utolsó másfél-két évet.

6. Tisztában vagyok azzal is, hogy az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan Önöknek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljem.

7. Ami az általam meg nem fizetett adót illeti. Az adófizetésre általában sok jó ötlet volt egész addig, amíg nem kell számolni. Mikor számolni kell, akkor elfogyott a tudomány.

8. Pedig volt jó példa a szemem előtt, mert a rohadt életbe, jöttek páran, akik meg merték tenni és nem szarakodtak azon, hogy hogy a francban lesz majd az útiköltség elszámolásunk, bassza meg.

9. Egyébként hozzátenném, hogy majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint hogyha adót fizettem volna. E helyett hazudtam reggel, éjjel, meg este!

10. Felhívom továbbá a T. Adóhatóság figyelmét arra, hogy Kuncze “Miskakancsó” Gábor adóstársam véleménye szerint az egész APEH eljárás tanulsága az, hogy az adózásban nincsen hazugság, csak el nem mondott igazság, valamint, hogy mostantól igazat kell mondani!

11. Ezzel egyetértve hozzáteszem, hogy én az adóbevallásaimban tulajdonképpen nem is hazudtam, hanem csak nem fejtettem ki pontosan az igazság minden részletét.

12. Kijelentem továbbá, hogy egyébként is Orbán “Jobbostörpe” Viktor ellenzéki adós, nálam kétszer nagyobbat hazudott!

Kérem fentiek tudomásul vételét és az eljárás megszüntetését!

Továbbá követelem, hogy töredelmes, őszinte vallomásomra tekintettel engem a továbbiakban nemzeti adóhősként tisztelni szíveskedjenek!

Hódolatukat várva. Köszönettel,

Gy. F.

U.I.: Természetesen elvárom, hogy fent nevezett Orbán “Néplázító” Viktort példás büntetésben részesítsék! Na azért mondom!

http://jobb.extra.hu/

Published in: on 2006 október 12, csütörtök at 05:03  Vélemény?  

Az NBH is provokált a tévéostromnál

2006-10-11. 23:56:32

Egyre több érv támasztja alá, hogy a hatalom örült a pusztításnak, sőt elősegítette azt, hogy az erőszakos cselekmények hírével a közvélemény szimpátiáját megtörjék.

A tévészékház előtt lángoló kocsikat pl. sokáig nem akarták eloltani, a közvilágítással azonban ezt hamar megtették, hogy a sötétben többen merjenek rombolni. A legnyilvánvalóbb bizonyíték azonban a rendőrség honlapján található: a körözöttek közzétett fényképein néhány arc le van takarva, őket nem keresik, holott pl. a képen lévők mind a frontvonalban, a tévé bejáratánál voltak, nem kutyát sétáltatni. Csak nem beépített emberek?

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 12, csütörtök at 03:21  Vélemény?  

A jogtiprásért kártérítést ítél az Unió!

2006-10-11. 22:52:56

Felhívás!

A strasbourgi emberi jogi bíróság nemrégen 2-2.000 EUR összeg kártérítés kifizetésére (barátságos megegyezés keretein belül) szólította fel a Magyar Államot azon 3 tüntető részére, akiket vagy 100 társunkkal együtt 2002. december 1-én elkergettek a rendőrök a Kempinski elől, amikor spontán tüntettünk. A bíróság kimondta, hogy a tüntetést nem lehet 3 napos előzetes bejelentéshez kötni, mert egyes eseményeket nem lehet utólag lereagálni, hanem azonnal kell lépni. A bíróság kimondta, hogy amíg egy tüntetés békés, addig jogszerű, és oszlathatatlan! A hazai jogban a polgárjogi követelés elévülési ideje 5 év. Így egészen 2007. december 1-ig mindenki követelheti erre a strasbourgi állásfoglalásra hivatkozva a bíróságtól 500.000Ft nem vagyoni kár megtérítését a BRFK-tól , aki akkor ott tüntetett, és elkergették a rendőrök. Kérem, hogy akik érintettek az ügyben, jelentkezzenek: név, cím és lehetőeleg valamilyen elérhetőség!

Kalmár László György
E-mail cím(ek):
hadaroo@freestart.hu
szocilibikoka@freestart.hu

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 12, csütörtök at 03:14  Vélemény?  

Kövér: abszurd és hazug a Nemzetbiztonsági Hivatal

2006-10-11. 19:55:55

A Fidesz álláspontja szerint politikai szempontok befolyásolják a Nemzetbiztonsági Hivatal tevékenységét. A legnagyobb ellenzéki párt ezért a hivatal vezetőjét, Galambos Lajost alkalmatlannak tartják posztja betöltésére – jelentette ki Kövér László, az Orbán-kormány volt titokminisztere.

A Fidesz szerint politikai szempontok alapján működik a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH), ezért annak vezetőjének távoznia kellene. Kövér László és Demeter Ervin, az Orbán-kormány két titokminisztere az NBH hétvégén kibocsátott közleményét kifogásolta, amelyben a hatóság arra hívta fel a figyelmet, hogy a békés és törvényes demonstráció tömegzavargássá alakulhat át, melyben a részvevők – tekintet nélkül eredeti szándékukra – akár puszta jelenlétük miatt is bűncselekmények elkövetőjévé válhatnak. A bírói gyakorlat szerint ugyanis aki jelen van egy bűncselekmény elkövetésénél, és jelenléte szándékerősítő hatással lehet a bűncselekmény elkövetőjére, pszichikai bűnsegédként maga is a bűncselekmény elkövetőjévé válik – írta az NBH.

Kövér László abszurdnak, hazugnak és manipulatívnak nevezte azt a jogértelmezést, amely megfélemlíti a jogaikkal élni akaró állampolgárokat, és lényegében megszünteti a jogállamiságot Magyarországon. A két volt titokminiszter arról beszélt, hogy a jelenlegi hatalom a titkosszolgálatokat saját öncélú hatalmi érdekeinek szolgálatába állítja, ezért megingott a bizalmuk az NBH-ban.

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 12, csütörtök at 03:11  Vélemény?  

A vérbírók tovább dolgoznak: 2 év és három hónap!

Csoportosan és felfegyverkezve elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak miatt újabb felkelőre szabott ki letöltendő börtönbüntetést első fokon, nem jogerősen a bíróság a szeptember közepi zavargásokban való részvétel miatt.

Published in: on 2006 október 12, csütörtök at 03:06  Vélemény?  

A kormánymegbízott ORTT egymillióra büntette a HírTV-t!

2006-10-11. 18:07:27

Egymilliós forintos bírsággal sújtotta szerdán a Hír Televíziót működtető részvénytársaságot az adó által a Szabadság téri tévészékház ostromának éjjelén sugárzott műsor miatt az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT).

Az egymilliós bírság a médiatörvényben lehetővé tett legnagyobb összegű büntetés, amit az ORTT kiróhatott. A döntés szerint a médium megsértette a tényszerű és tárgyilagos tájékoztatást, valamint a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének tiszteletben tartását előíró médiatörvény-passzusokat. Az MTI egy résztvevőtől úgy értesült: a vitában nem merült fel, hogy felfüggesszék az adó műsorszolgáltatási jogosultságát.

“Problematikus, hogy a műsorszolgáltató helyszíni tudósítója az incidenseket forradalmi eseményekként próbálta bemutatni, és eközben több alkalommal kritika nélkül fogadott olyan értesüléseket, melyek alátámasztották azon vélekedést, miszerint a rendőrség indokolatlan módon alkalmaz erőszakot a tüntetőkkel szemben, valamint, hogy a karhatalmi erőket terheli a felelősség az atrocitásokért” – áll egyebek mellett a 13 oldalas határozatban.

A médiahatóság kifogásolta, hogy “adásba kerültek az elkapott telefonbeszélgetések információi, és a műsorszolgáltató több alkalommal azt sugallta, hogy a rendőrség fegyverrel fogja leverni a megmozdulást”. “A Hír TV forradalmi, háborús helyzetként számolt be a történésekről, miközben teljes mértékben megfeledkezett a demonstrációk törvényes kereteiről, az események jogállamban szokásos értelmezéséről. A műsorszolgáltató nem tájékoztatott tényszerűen és tárgyilagosan akkor, amikor háborúról, forradalomról, új ’56-ról beszélt” – olvasható az ORTT döntésében.

Szeptember 20-án indított hatósági vizsgálatot az ORTT; ennek során áttekintette hét műsorszolgáltató (a Kossuth Rádió, a Hír Televízió, a Magyar ATV, az RTL Klub, a Duna Televízió, a TV2 és az Echo TV) az MTV-székház ostromának éjszakáján este tíz óra és a műsorzárás között folytatott programszerkesztési gyakorlatát.

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 12, csütörtök at 02:56  Vélemény?