Újabb hangfelvétel: Lamperth vesztegetett

2006-10-13. 01:53:02

“Okosak legyetek! Én azt mondom, ha okosak az emberek, én nagyon sok minden fogok hozni a városnak! Tegnap kaptam 10,5 milliót Lamperth Mónikától” – többek között ez hallható az MTI birtokába került kazettán. A Szikszón mindössze 15 szavazattal nyertes MSZP-SZDSZ-s jelölt, Füzesséri József azt mondja a felvételen: “ezt a választást meg kellett nyerni, még akár törvénytelen áron is.”

Továbbra is kérdéses, hogy ki lesz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszó város új polgármestere, a szavazáson legtöbb voksot kapott MSZP-s jelölt, vagy a korábbi polgármester, aki egyebek mellett a Fidesz támogatásával indult. A bíróság a csütörtökön beadott felülvizsgálati kérelemről három napon belül dönt, miután előkerült egy hangfelvétel.

Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott, meglehetősen rossz minőségű hangfelvétel szerint a történelmi Abaúj magyarországi térségének második legnagyobb településén az október elsejei helyhatósági választáson mindösszesen 15 szavazattal nyertes MSZP-SZDSZ-s jelölt Füzesséri József azt mondta: “ezt a választást meg kellett nyerni, még akár törvénytelen áron is.”

A szavazást megnyerte, de a végeredmény ellen a vesztes Panyik József felesége fellebbezést nyújtott be, jelzése szerint az MSZP-s jelölt pénzzel szerzett szavazatokat.

A helyi választási bizottság ennek helyt adott, ezt azonban a nyertes megtámadta, és a területi választási bizottság helyben hagyta a szavazás eredményét. A nem jogerős döntést bíróság előtt támadta meg a szavazáson vesztes fél csütörtökön, beadványához hangfelvételt is mellékelt.

Az MTI-hez eljuttatott hangfelvételen az MSZP-s polgármesterjelölt egy választóval beszélget. A CD-ről “levett” szöveg szerint Füzesséri József azt is mondta: “Okosak legyetek! Én azt mondom, ha okosak az emberek, én nagyon sok minden fogok hozni a városnak! Tegnap kaptam 10,5 milliót Lamperth Mónikától.”

Szikszón Panyik József, a Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Kisgazda Szövetség, a Fidelitas és a Magyar Igazság és Élet Pártja közös polgármesterjelöltje 1460 szavazatot kapott október elsején, míg Füzesséri Józsefre, az MSZP-SZDSZ közös jelöltjére 1475-en voksoltak.

Az MTI megkeresésére Füzesséri József elmondta: az általa, az önkormányzati miniszter nevével említett 10,5 millió forint a települést korábban ért árvízkárok enyhítésére érkezett a polgármesteri hivatal számlájára, amit annak idején a korábbi polgármester visszautasított.

Fogalmazása szerint a fideszes ellenfele folyamatosan azt hangoztatta, hogy törvénytelen módon nyerte meg a választást, “bárki bármit is mondhat, a lelkiismeretem tiszta, a szavazás tiszta volt”. Füzesséri József megjegyezte: megítélése szerint a hangfelvétel manipulált, provokatív jellegű.

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 13, péntek at 23:18  Vélemény?  

Amnesztiáért tüntet hétfőn a Jobbik

2006-10-13. 15:48:12

Október 16-án hétfőn 18,30-as kezdettel a Jobbik a jogtiprásokra való figyelemfelhívás érdekében fáklyás tüntetést szervez a Markó utcában a Fővárosi Bíróság épülete előtt, amnesztiát követelve a letartóztatott felkelőknek.

A békés demonstráción felszólal Wittner Mária, ’56-os szabadságharcos és halálraítélt, országgyűlési képviselő, Molnár Tamás, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 ügyvivője és Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért Mozgalom alelnöke.

A Jobbik egyébiránt 73 nemzetközi emberi jogi szervezetnek juttat el jelentést a jogszerűtlen rendőri intézkedésekről.

Kuruc.info

Published in: on 2006 október 13, péntek at 23:16  Vélemény?  

Herdert feledni, Cion bölcseit és a KGB-t ismerni kell!

Magyarország másfél évszázada idegen érdek és kényszer szülte változásokon megy keresztül. Az utóbbi hat évtized többlépcsős “reformpolitikája” valójában lehengerlő sikerekről szóló ámokfutás, miközben a magyar érdek következetesen, vészesen háttérbe szorul. E folyamat megállításához tiszta gondolat és tisztességes vezető kell. A megértés 3 forrása: egy történelmi hazugság feltárása (Herder), majd két elhallgatott dokumentum (CION bölcseinek és a KGB 45 pontjának) ismerete.

1. NINCS herderi jóslat! Herder (német gondolkodó, meghalt 1803-ban) sehol nem írt magyar nemzethalálról! Az irodalmi és történelmi köztudatban mégis az ő nevével jövendölik a magyar nép kihalását. Két évszázad hazugsága úgy ivódott be a közgondolkodásba, hogy manapság Herder idézése szinte egyet jelent a nemzethalál rémével. Herder környvtárnyi írásainak mindössze egy félmondatában van olyan utalás a magyarokra, amely szerint “félő, hogy maga a nyelv is eltűnik”. Még ez a megállapítás sem Herder sajátja, hanem egy Mária Terézia korabeli Habsburg-barát jezsuitától származott, alapja a Kárpát-medence történelmének és etnikumának félreismerése, amit később maga Herder is bevallott. A herderi jóslatnak nevezett valótlanságot az évszázados Habsburg, pánszláv és zsidó érdek (értsd: magyarsággal szembeni érdek) táplálta.
A két évszázados folyamatos történelem-hamisításra jellemző, hogy a magyar nemzethalál programszerű terjesztése a mai napig tart. Ugyanekkor elmarad a zsidó történelem idézése Herdertől, pedig az “Eszmék az emberiség történetének filozófiájából” című műve 12. könyvének terjedelmes fejezetében foglalkozik vele. Ezt írja: “úgy adom elő a héberek történetét, mint ők maguk.”, “Az Izraeli Királyságnak tulajdonképpen nem volt törvényes alkotmánya.”, “…egy ország, amelynek berendezkedése sem a belső, sem a külső feltételekkel nincs összhangban, a világnak ezen a táján nem lehetett életképes.”, “…vallásosságuk képmutatássá vált, tanultságuk egyetlen könyv szőrszálhasogató magyarázatává, patriotizmusuk szolgai ragaszkodássá a félreértett régi törvényekhez, olyannyira, hogy a szomszédos népek megvetették vagy kigúnyolták őket.”, ” Isten népe, mely valaha magától az Égtől kapta hazáját, évezredek óta, úgyszólván születésétől fogva, élősdi növény más nemzetek törzsén, ravasz alkuszok nemzetsége majdnem mindenütt, amely minden elnyomás ellenére sem vágyik sehol saját otthonra és megbecsülésre.”
Tehát van Herdertől származó hiteles irodalom is. A nemzethalál helyébe azonban Arany János életművét és örökérvényű gondolatát kell visszaültetni:
“És ne gondold, hogy kihalnak/ Sujtott népek hirtelen,
Amíg össze-zeng a dalnok/ S a nemzeti érzelem.”

2. LÉTEZIK a Cion bölcseinek jegyzőkönyve, a zsidó világbirodalom tervével, ami az alábbi hangvételben íródott:
“Szuperkormányunk a törvényen kívül álló keretekben működik. Ítéleteket fogunk végrehajtani, ölni fogunk és kegyelmet gyakorolni. Akaraterővel uralkodunk, mert kezünkben van egy valamikor hatalmas, most általunk legyőzött párt öröksége. Fegyvereink pedig a határtalan becsvágy, égő kapzsiság, irgalmatlan bosszú, gyűlölet és rosszindulat.
Tőlünk indul ki a mindent elnyelő terror. A mi szolgálatunkban minden véleményt, minden doktrínát képviselő személyek állnak: monarchisták, demagógok, szocialisták, kommunisták és mindenféle álmodozó utópisták. Mindezeket felfegyvereztük feladataik elvégzésére: mindegyikük a saját maga számlájára ássa alá a tekintély utolsó maradványait, igyekszik megdönteni minden fennálló rendet. Ezek a törekvések nyugtalanságot idéznek elő minden államban; az államok nyugalomra intenek, készek meghozni minden áldozatot a béke érdekében; mi azonban nem fogunk nekik békét adni, amíg nyíltan és alázatosan el nem ismerik államok feletti szuperkormányunkat.
A gójok azzal, hogy pártokra szakadtak, a zsidók kezébe adták magukat. A pártharcokhoz ugyanis pénz kell, és a pénz mind a mi kezünkben van. Kezünk benne van a törvényhozásban, a választások lebonyolításában, a sajtóban, az egyén szabadságában, mindenekfelett azonban a nevelésben és közoktatásban… (“ha magadban beszélgetsz, ő, a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független, … mert ahol zsarnokság van, minden hiában, … mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.” – idézet Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról c. verséből)
Félrevezettük, elszédítettük és elrontottuk a nem zsidó fiatalságot azáltal, hogy olyan elvek és elméletek alapján neveltük, amelyekről tudjuk, hogy helytelenek, de amelyeket mégis a lelkére kötöttünk. Nagyszerű eredményeket értünk el azzal, hogy a törvényeket ellentmondó értelmezésekkel kiforgattuk valódi értelmükből. Ez azzal az eredménnyel járt, hogy ezek a törvénymagyarázatok először elhomályosították, majd érthetetlenné tették a törvényeket olyannyira, hogy a törvényhozás összekuszált szövevényében még maguk a kormányok sem tudnak eligazodni.
Önök azt mondhatnák, hogy a gójok fegyverrel a kezükben fognak nekünk jönni, ha idő előtt rájönnek arra, hogy valójában mi folyik körülöttük; ez ellen azonban Nyugaton oly szörnyű terroreszközünk van, amelytől még a legbátrabbak is remegnek, a földalatti helyiségek, a földalatti vasutak, azok a földalatti folyosók, amelyek még az idő elérkezése előtt készen lesznek valamennyi főváros alatt, s ahonnan ezeket a fővárosokat minden szervezetükkel és irattárukkal együtt a levegőbe fogjuk röpíteni.”

3. VAN KGB és vannak titkosított dokumentumai. Például a bennszülöttek leigázásának alapelveit összefoglaló 45 pont, melynek forgatókönyve szerint zajlott Magyarország 1945 utáni egész történelme, beleértve az 1989-es elhazudott rendszerváltást is. (Valamennyi pontja megtalálható e sorok írójának Alattomos agymosás c. könyvében) A következetesen magyarellenes (internacionalista, kozmopolitika) tevékenység kulcspontjai:
Meggyorsítani a … bennszülöttek likvidálását (értsd: népirtás)
Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe történő egyesítését (értsd: diktatúra)
A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetűek, de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez.
Ha létrejön egy olyan jellegű szervezet, amelyik … szorgalmazná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének ellenőrzését, azonnal be kell indítani ellene nacionalizmus és sovinizmus vádjával egy rágalomhadjáratot. Ezt a következőképpen kell csinálni: emlékhelyeink megszégyenítése, temetőink megrongálása, nemzetünk és kultúránk befeketítését hirdető, és a velünk kötött egyezmények értelmét kétségbe vonó röplapok kiadása. A propagandamunkába be kell vonni a bennszülötteket, és kihasználni a velünk szemben létező gyűlöletet.”
Az önsajnálat keltése, önmerénylet provokálása alapján joggal felvethető, hogy a jelenlegi Gyurcsány-botrány kirobbantása is önérdekből, önvédelemből született. Az idegen ügynökök máig tartó jelenlétére példa volt a Medgyessy-botrány. A harsogó IGEN-propaganda hátterében a Parlament nemet mondott az ügynökmúlt felszámolására, és a nemzetközivé dagadt újabb miniszterelnöki botrány kivizsgálására. A legfőbb népképviselet többszörös bizonyítékát adta a nemzetárulásnak.
A MAGYAR NÉPNEK JOGA VAN SZÁMONKÉRNI A HAZAÁRULÓ POLITIKÁT!
Ehhez kell a herderi hazugságot feledtetni, Cion bölcseit leleplezni és a KGB tevékenységét megismerni. Az ország mai bajainak forrása az Európai Unió diktátuma, ezért a megoldáshoz vezető jelszó: Habsburg, kommunista, cionista unió
Büszke, szabad magyarnak nem való!

Dr. Nagy Attila
orvos, közíró

Pro Patria

Published in: on 2006 október 13, péntek at 00:44  Vélemény?