Egyházi tabu: Regnum Marianum

2006.11.08. 12:03:08

Miközben a Rákosi által leromboltatott Regnum Marianum templom helye nemzeti gyülekezőhely, addig az Erdő-féle Magyar Katolikus Egyház napjainkban hallani sem akar még az alapok feltárásáról sem. Helyette az 1990-es években Budapest XIV. kerületében, az eldugott Zoborhegy téren épített Regnum Marianummal takarózik, s a revizionisták halálát várja. Ez a tisztázatlan múltú, felső klérus a lengyel egyházzal szemben nem lép fel aktívan a posztkommunista diktatúra, konkrétan a Gyurcsány-rezsim ellen.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – az egyik alapvető etikai szabályt áthágva – nem is válaszolt a Kuruc.info írásos érdeklődésére: Mi az akadálya, hogy az eredeti helyén visszaépítsék az igazit? Telefonon pedig a Budapesti Főegyházmegyei Hivatal egyik sajtósa (nevét sajnos nem jegyeztük meg az indulatos vitába torkollott beszélgetés kezdetén) így fogalmazott: ez a kérdés annak a néhány embernek a halálával meg fog oldódni, akik még a felépítésben reménykednek (életpárti egyház?).

Hírportálunk alább Szakács Gábor írását közli – képekkel színesítve -, mely a Nemzeti Hírhálón jelent meg két hónapja, miután a Demokrata – következtetésünk szerint – megtagadta rendszeres szerzőjétől e tabutéma felvetését. A cikk írójának az egyházzal szemben határozott véleménye, hogy egyszer és mindenkorra tiszta vizet kell önteni a pohárba, hogy kik akadályozzák a Regnum Marianum feltárásának és történelmi emlékhellyé nyilvánításának folyamatát. A Biblia is azt tanítja: Ne hazudj! Jó lenne, ha az érintettek ennek megfelelően nyilatkoznának…

Csobay Noémi – Kuruc.info

A tétovázás bére

Minden népnek vannak olyan földrajzi egységei, műemlékei, történelmi helyszínei, amelyeket szentnek tekint, és ahol megemlékezéseit tartva múltját összeköti jövőjével. Magyarországon ezek közé tartozik a kommunizmus által 1951-ben lerombolt Regnum Marianum, amelynek még föld alatti romjai is jelképes üzenetet hordoznak.

A Gyurcsány-kormány által az egykori épület tőszomszédságában megkezdett és az 1956-os forradalmat megcsúfoló vaskefe-szerű emlékmű megépítése ismét felveti a köznyelvben csak Regnum Marianumnak (Mária Országa) nevezett Magna Domina Hungarorum (Magyarok Nagyasszonya) jövőbeni sorsát. Az ember úgy gondolná, hogy a kommunista önkényuralmiságot és erőfitogtatást megtestesítő rombolásról csak akkor lehet múlt időben beszélni, ha az egyházi épületet újból, ugyanott felépítik, vagy legalábbis romjait feltárják és emlékeztetőként ismét kegyhellyé alakítják. A helyzet azonban ennél lényegesen árnyaltabb.

A Magyar Demokrata 2006. március 16-ai 11. számában Hajnal György atya, 1990-ben a főváros XIV. kerületében épült, Zoborhegy téri, új Regnum Marianum templom plébános-kanonoka azon elképzelésének adott hangot, hogy megvalósíthatónak tartja az alapfalak feltárását, amelyben “… a megbékélés jegyében ökumenikus emlék- és istentiszteleti helyet, valamint egy kiállítási csarnokot alakíthatnának ki”. Hozzátette, hogy a romokat műemlék jellegűvé lehetne nyilvánítani, a templom esetleges, későbbi teljes helyreállításáról pedig igény alapján dönthetnének az illetékesek. Az atya hasonló szellemiségben nyilatkozott a Keresztény Élet című katolikus hetilap április 2-i számában is, ám a jó szándékú, előremutató megszólalásnak nem várt következményei lettek. Erről a Keresztény Kurir április 4-i számában már a következőket lehetett olvasni: “A Regnum Marianum Közösség házfőnöke, Molnár Béla pestújhelyi esperes, plébános megkeresésünkre – a Keresztény Életben közölt cikkel kapcsolatban – azt nyilatkozta, hogy a Közösség céljai között nem szerepel a templom romjainak, altemplomának feltárása. Kifejtette, hogy a volt templom és a plébánia jogilag sohasem volt a Regnum Marianum Közösségé, és hozzátette, annak jogutóda a Zoborhegy téren van. Majd így fejezte be: Hajnal György atya feltárási, emlékhely építési terveit, amelyekről a sajtóban nyilatkozott, magánkezdeményezésnek tartjuk.”

Az ügyben illetékes egyházi főhatóság, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal Sajtóirodáján hivatalosan közölték: “Dr. Hajnal György atya, a zuglói Budapest-Regnum Plébánia vezetőjének nyilatkozatára reagálva ezúton jelezzük, hogy kanonok úrnak a valamikori városligeti templom újjáépítésével kapcsolatban megbízatása nincs”.

A furcsa történet akkor lett még csípősebb, amikor a Regnum Marianum Egyesület elnökét, Egresy Gábort kerestük meg véleményét tudakolva. ő azonnal édesanyjának adta tovább a kagylót, aki kijelentette, hogy sem álláspontjukról, sem az Egyesület tevékenységéről nem kíván szólani. Majd, ha eljön az ideje – tette hozzá sokat sejtetően. Ekkor mi is a már említett Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatalhoz fordultunk, ahol a sajtóiroda vezetője szintén megtagadta a nyilatkozatot a Regnum Marianummal kapcsolatos kérdéseinkre.

Ez azért is volt megdöbbentő, mert igen sokan várják az egykori templommal kapcsolatos fejleményeket, hiszen nem a zuglói, hanem az eredeti templom helyén felállított keresztnél hirdették meg 2004-ben a kettős állampolgárságról szóló népszavazást, innen indultak Trianonba a megalázó békekényszer eltörlését követelők idén júniusban és számos más nemzeti rendezvénynek is volt már itt kiinduló pontja.

Az egyház elhatárolódása az újjáépítéstől nem először történt meg. Több hívő már 1998-ban levélben kereste meg az akkori Főegyházmegyei Hatóságot, ahol Seregély István egri érseket, aki az újjáépítésre vonatkozó kéréseket azzal hárította el, hogy a megelőző tíz évben több tucat templom épült, illetve újult meg az országban, a Zoborhegy téren pedig felszentelték a Regnum Marianum méltó utódját. A levélírók mégsem ok nélkül méltatlankodtak. 1993 szeptemberében, az Emlékezés Napján a Felvonulási téren jelenlévő hívek “elhatározták a templom újjáépítésének elkezdését, közel húszezer aláírással és félezer közéleti személyiség támogatásával. A templom újjáépítésének elindításával akarják magára ébreszteni a mai közömbösségbe kergetett társadalmat” – írja az “Így vagy sehogy! A Regnum Marianum története képekben” elnevezésű, képes füzetecske. És már ez sem volt előzmények nélkül, mert 1993 áprilisában II. János Pál pápa áldásban részesítette a nála kihallgatáson járt magyar cserkészeket, buzdított a lerombolt templom újjáépítésére, “mely egyben elindítója, s jelképe lesz a magyar egyház és a magyar nemzet feltámadásának” – olvassuk az említett füzetben.

Ennek mozgalomnak a Kádár rendszer börtönében tíz évet eltöltött Keglevich István katolikus pap állt az élére, aki a Demokrata 1997. szeptember 18-i számában megdöbbentő nyilatkozatban tárta fel a valóságot: “Nem adtam el magam. És ez a mai állami és egyházi hatalmat idegesíti. Az, hogy azt a templomot az eredeti helyén helyre akarom állítani, vad gyűlöletet vált ki belőlük. Most kaptam meg a felszólító levelet, hogy nem használhatom a Regnum Marianum nevet.” Elmondta továbbá, hogy amerikai magyarok 300 millió forintot gyűjtöttek, ezt az akkori hercegprímás atya vette át Amerikában, és felépítette belőle a Zoborhegy téri templomot “csak azért, hogy meg lehessen mondani a pápának, hogy a Regnum Marianum ügye rendben van”. Keglevich atya saját pénzén állíttatta azt a keresztet, amit 2000 novemberében három középiskolás – köztük a Népszabadság munkatársának kölyke – kettétört. Sajnos a lelkiismeretes pap csak három évvel élte túl nyilatkozatát, 2000. augusztus 28-án az Úr magához szólította.

Ekkor roppant meg az általa vezetett újjáépítési mozgalom, noha az Alapítvány a Kis Regnum Kápolnáért 2000 áprilisában újjáalakult Kuratóriuma alapító okiratában még elsődleges célként határozta meg a Regnum Marianum fogadalmi templom eredeti helyen, eredeti formában történő újjáépítését. Nem sokkal később egy hírlevelükben már arról tájékoztatták híveiket, hogy az adományok “szerény növekedése” miatt az eredeti elképzelést megvalósítani csaknem lehetetlen, helyette 2001 szeptemberében a templom építésének 70., lerombolásának 50. évfordulójára a kuratórium “… elsődlegesen egy monumentális, impozáns Mária-szobor létesítésére fogja az eddig befolyt összegeket felajánlani.” Reményeik szerint – mint írták – a szobor a magyarság együvé tartozását és megújhodását jelképezi majd. A szobor azonban nem készülhetett el, mert a Keglevich István örökébe lépett és a Regnum Marianum mozgalomban gyermekkorától részes, Rákosi börtöneit megjárt, ekkor már idős Regőczi István atyát félreállították az alapítvány és az egyesület éléről, az épület felépítményi tervrajzait is elvették tőle.

– Egresy Gábor, a Regnum Marianum Egyesület új vezetője többedmagával addig zaklatott, hogy adjam át nekik a terveket, míg a békesség érdekében megtettem. Keglevich atya halála óta annyit tehetek, hogy minden csütörtökön este 20 órakor a hívek egy csoportjával rózsafűzért mondok, áldást osztok, és közösen elénekeljük a Boldogasszony anyánk kezdetű himnikus dalt a Regnum Marianum romjai fölött – tájékoztat a halk beszédű, békés természetű, nyolcvanas éveiben járó atya.

Az eltört kereszt darabját lakhelyén, a XII. kerületi Galgóczy és Ciklámen út sarkán épült Engesztelő Kápolna a Szabad Magyarságért kápolna kertjében őrzi, míg a felújított mellé saját kis pénzén fém corpust készíttetett. Életében végzett állhatatos egyházi tevékenységéért idén április 21-én Lourdes-ba hívták, ahol a magyar egyházi emberek közül elsőként a zarándokhely bazilikájának tiszteletbeli papjává avatták és díszes mellkeresztet adományoztak neki. Jellemző a hazai viszonyokra, hogy idehaza szóba sem állnak vele az egyházi méltóságok. Magyarázatként szolgálhat a köreikből származó vélekedés, hogy azért nem erőltetik a Regnum Marianumnak még a feltárását sem, mert akkor a kommunista-liberális kormányzat megvonja támogatását a Mátyás templom és az esztergomi Mindszenty Intézet újjáépítésétől. Ez sincs kizárva, csakhogy egyik sem jelképe a magyar egyház és a magyar nemzet feltámadásának, ahogyan a Zoborhegy téri sem, a nemzeti mozgalmak nem ezekről a helyekről indulnak, miközben a Felvonulási téren Gyurcsány akadálytalanul építette fel saját maga és pártja dicsőségére a harci alakzatot formáló 1956-os (sic!) emlékművét. Nem véletlenül mondta Wittner Mária, hogy időnként az egyház is elkövet hibákat.

– Sokat gondolkodtam, hogy mi a fontos az egyháznak, illetve papjainak? Az emberek, akiknek a lelki üdvét gondozzák? Az Isten, akinek az érdekében mindezt teszik? A politika? Mindszenty bíboros bizony képtelen volt az ilyes fajta megalkuvásra, mert Istent, a vallást és azon keresztül a haza üdvét is szem előtt tartotta. Ezért is hurcolták meg, kényszerítették az amerikai követségre, majd száműzetésbe, döntött sorsáról politikai alku, holott egész életében Istent és a hazáját szolgálta. Most hasonló, egyházon belüli kirekesztést látok az olyan papokkal szemben, mint Keglevich és Regőczi atya – nyilatkozta az egykori halálraítélt.

Ennek a tehetetlen hozzáállásnak a következménye, hogy a kommunizmus újabb, már felavatása előtt gyűlölt jelképe szinte rátelepül az egykori Regnum Marianum romjaira. Ahogy azonban a hely szellemét megszentségtelenítő, vörös katona szobrát el lehetett távolítani, a most épülő szörny is csak látszólag készül az örökkévalóságnak és előbb-utóbb osztozni fog elődje dicstelen sorsában.

Holdampf Lajos süttői kőfaragó hamarosan dolgozni kezd a kegyhely méretarányosan kicsinyített, szétszedhető és bárhol felállítható, kápolna jellegű másán, az elmúlt télen szintén a helyszínen tüntető gazdák egyike pedig anyagi támogatást helyezett kilátásba a Regnum Marianum újbóli felépítése esetén.

Itt jegyezzük meg, hogy a lerombolt kegyhely padsorai Budapest VI. kerületében, a Szondi utca 67. sz. alatt lévő, fennállásának idén 75. évét ünneplő Szent Család plébánián találhatók, ahol Gyulai Oszkár plébános vezetésével 21 év óta minden hónap 13. napján – ez a fatimai üzenet napja -, déli 12 órakor az egész országból érkező hívek tömegei ezekben a padokban hallgatnak szentmisét és imádkoznak rózsafüzért.

Végezetül még egy adalék az újjáépítéshez. Sztálin leromboltatta a Napóleon felett aratott diadal emlékére Moszkvában emelt Győzelmes Krisztus templomot, ám azt a Szovjetunió szétesése után az Oroszországi Föderáció két év alatt újjáépíttette. Azért van mit tanulni az elvtársaktól.

Szakács Gábor

(Kuruc.info)

Published in: on 2006 november 8, szerda at 23:06  Vélemény?  

Internetes Ellenállási Mozgalom alakul

2006.11.08. 17:09:41

Virtuális tüntetésekre szólít a sikoly. hu internetes portál szerkesztője. Haffner Roland a hideg télies időjárás miatt tüntetések helyett otthon ülő internetezőket arra kéri, hogy megadott időpontokban, megadott kormány-vagy kormányközeli szervezetek címére direkt erre a célra, lényegében egyszeri használatra regisztrált e-mail címükről küldjenek a kormány ellen tilakozó leveleket.

Gyakorlatilag ingyenes, két perc alatt lehet regisztrálni új e-mail címet. És a kormányt támogató szervezeteknek e-mailen tiltakozó levelet küldeni írásban, fotóban, mindenki saját transzparenst készíthet Paint rajzprogrammal – írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott felhívásában Haffner.

Ha egy ember húsz e-mailt tiltakozó levelet küld el egy címre, száz tüntető kétezer e-mailt tud elküldeni. Gyakorlatilag 30 perc alatt. Minden egyes tüntető egyszer felhívja a szervezetet és bemondja, hogy Gyurcsány takarodj, az száz tüntető esetén száz telefonhívás naponta – áll a dokumentumban.

Az e-maileknél arra kell vigyázni, hogy minden nap másik e-mail címet kell regisztrálni. A tárgy mezőbe mindig teljesen más szót kell megadni, és a tartalomban is. Akár a tüntetéstől teljesen függetlenül, pl. vers elküldése. Így nem tudnak SPAM szűrést csinálni – mutat rá Haffner.

Viszont hogy ténylegesen elektronikus tüntetés legyen és ne zaklatás, ezért megjelölnénk időpontokat, hogy mikor “tüntetnénk”. Megjelölnénk időpontokat, szervezetet és e-mail címet, aztán kezdődhet a korszakalkotó elektronikus tüntetés – zárul a felhívás.

Kuruc.info

Published in: on 2006 november 8, szerda at 23:01  Vélemény?  

93 rendőrhuligán ügyét vizsgálják

2006.11.08. 16:02:27

A budapesti zavargások (értsd: a rendőrök zavarogtak és garázdálkodtak) kapcsán összesen 93 rendőr ellen tettek feljelentést, az ügyészség nyomozásokat indított, de ezeknek egyelőre nincsenek gyanúsítottjai – közölte a Fővárosi Főügyészség szóvivője. A feljelentések hivatalos eljárásban történő bántalmazásokat tartalmaznak. A jelek szerint a brutális október 23-i rendőrterrorért néhány tucat közrendőrön verik el a port, míg a fő felelősök, Gyurcsány, Petrétei és Bene elkerülik a felelősségre vonást. A kényelmetlenné vált Gergényitől nyugdíjazása útján szabadul meg a hatalom.

Összesen 93, a budapesti zavargások kapcsán rendőrök ellen tett feljelentés ügyében rendelt el nyomozást az ügyészség. Morvai Attila tájékoztatása szerint 38 eljárást a szeptemberi, 55-öt az októberi eseményekkel összefüggésben indítottak, ám a nyomozásoknak egyelőre nincsenek gyanúsítottai.

A feljelentések hivatalos eljárásban történő bántalmazásokat tartalmaznak.

A szóvivő emellett szólt arról is, hogy érkezett egy feljelentés gyülekezési szabadság megsértése miatt is, amelyben ugyancsak elrendelte az ügyészség a nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A szeptemberi és októberi budapesti zavargásokkal összefüggésben az ügyészség 67 eljárást indított hivatalos személy elleni erőszak miatt.

(MN)

Published in: on 2006 november 8, szerda at 22:53  Vélemény?  

59 éve görög katolikus papot gyilkoltak a komcsik

2006.11.08. 13:03:54

November 7-én a Magyarok Háza Széchenyi termében a Kárpátaljai Szövetség és a Magyarok Világszövetsége közös rendezésében, a Szent László Akadémia keretében került bemutatásra Puskás László görög katolikus pap és festőművész: Megalkuvás nélkül – Boldog Romzsa Tódor élete és mártírhalála című könyve. Az est felszólalói között volt Katona Tamás történész, a Kárpátaljai Szövetség elnöke, Major Zoltán könyvtáros és történész, a Széchenyi Könyvtár munkatársa, Barnaföldi Gábor könyvtáros, a könyv kiadója és természetesen Puskás László, a szerző.

Katona Tamás történészi minőségében a munkácsi görög katolikus egyházmegye történetéről beszélt. Sorra vette a püspököket, eljutva a mártírhalált halt Romzsa Tódorig, akit 1947 november 1-jén öltek meg. Először közlekedési balesetnek álcázva egy terepjáró leszorította az útról a püspököt szállító szekeret. Éppen templomszentelésről tartottak volna hazafelé. Az NKVD gyilkosai már hevesen ütlegelték a földön heverő embereket, amikor váratlanul megjelent egy postaautó. A meghiúsult merényletbe nem nyugodtak bele a vérebek. Végül is a halál egy injekció képében jött el érte, amit egy felbérelt ápolónő adott be a püspöknek.

Apor Vilmos alakja talán már eléggé ismert a széles közönség előtt, ellentétben Kárpátalja mártír papjával. Puskás László ezt a mulasztást igyekszik orvosolni igényesen megírt könyvével. A könyvet Major Zoltán mutatta be az egybegyűlteknek. Romzsa Tódor halálával vette kezdetét a görög katolikus egyház elleni hadjárat Kárpátalján. Azokra a papokra, akik nem váltottak át az ortodox vallásra, 25 évet rótt ki a szovjet hatalom pártatlan bírósága. Puskás László könyve már kapható a könyvesboltokban.

(Lengyel János – Kuruc.info)

Published in: on 2006 november 8, szerda at 22:52  Vélemény?  

Tudományos perverzió: brit tudósok minotaurosz embriót állítanak elő

2006.11.08. 14:59:02

A Newcastle Egyetem és a londoni King’s College kutatói hároméves engedélyt kértek az Emberi Termékenységi és Embriológiai Felügyeletettől arra, hogy emberi DNS-sel módosított szarvasmarha-petesejten végezhessenek kísérleteket. A hibrid ember-tehén embriók néhány napnál nem élnének tovább, és az őssejtek működésének jobb megértéséhez nyújtanának segítséget.

Ossejteket legkönnyebben néhány napos embriókból lehet kinyerni – a gond az, hogy a kutatásokhoz több ezer embrióra lenne szükség, a tudósok pedig híján vannak a kutatási célokra felhasználható petesejteknek. Stephen Minger, a King’s College tudósa szerint több száz emberi petesejt árán juthatnak csak egyetlen őssejthez. A kutatók ezt a problémát kívánják úgy orvosolni, hogy emberi DNS-t helyeznek szarvasmarha-petesejtbe, majd embrióvá fejlesztik ugyanazzal a technikával, amit Dolly, az első klónozott birka teremtésekor használtak.

Nem csak Istent játszanak, embriót is ölnének

Az eredményül kapott embrió 99, 9 százalékban emberi lenne, szarvasmarha-DNS csak a sejtmagon kívül fordulna elő. Ezzel együtt az élőlény technikailag korcsnak, két faj keverékének lenne tekinthető. A kutatók szándéka szerint az embriókból hatnapos korukban vonnának ki őssejteket, majd megsemmisítenék a “szörnyeket”. A továbbiakban azt vizsgálnák, hogy a kinyert őssejtek milyen minőségűek és mennyire lehet megbízhatóan tovább dolgozni velük.

Veszélyben az emberi méltóság

Máris sokan bírálják a brit tudósok kérelmét, veszélyesnek és etikátlannak tartják az elképzelést. Calum MacKellar, a Skót Bioetikai Tanács tagja szerint a kutatás elmossa az emberek és állatok közti határt, és “ha ez megtörténik, az emberi méltóság és az emberi jogok is sérülnek”. Más szervezetek a kritizálókat támadják, így a Tudomány és Technológia Választóbizottsága. “Ha a tudósok a klónozási technikákkal az emberiség javát szolgálnák, nem lenne erkölcsös meggátolni őket ebben puszta undor miatt” – nyilatkozta a BBC-nek a bizottság egy liberális demokrata tagja, Evan Harris professzor.

Az őssejtkutatás jelenleg az orvostudomány egyik legígéretesebb területe. A bármilyen szövetté átalakulni képes, univerzális őssejtekkel az elképzelések szerint olyan sejthalállal járó betegségeket lehet majd egyszer gyógyítani, mint a Parkinson-kór vagy az Alzheimer-kór.

(Index nyomán)

Published in: on 2006 november 8, szerda at 22:30  Vélemény?  

Gergényi nyugdíjba megy

2006.11.08. 11:51:05

Gergényi Péter azt nyilatkozta az Indexnek, hogy december 31-én nyugdíjba megy.

Ennek természetesen semmi köze az elmúlt hetek eseményeihez. Főpribékünk egyszerűen már túl öreg a viperázáshoz, ideje jól megérdemelten hátradőlnie, és a [szétvert] adófizetők pénzén eltöltenie hátralevő néhány évét.

Az Indexen közölt Gergényi-életrajz szerint egyébként főkapitányunk hobbija a horgászás és a vadászrepülés. Megmagyarázná valaki, hogy az micsoda?

(Kuruc.info)

Published in: on 2006 november 8, szerda at 22:16  Vélemény?  

Wass Albert könyvakciót hirdet az EMI

2006.11.08. 11:11:56

Az Egyesült Magyar Ifjúság (EMI) akciót szervez – a Wass család támogatásával – azzal a céllal, hogy minden Kárpát-medencei általános és középiskola könyvtárába egy-egy Wass Albert-könyvcsomag (20 kötet) kerülhessen.

Az akció keretében pénzbeli támogatók (magánszemélyek, cégek, vállalkozók, alapítványok) jelentkezését várják, az így összegyűlt felajánlásokból Wass Albert regényeket vásárolnak és szétosztják a határontúli iskolák között Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken és Kárpátalján egyaránt.

Ezen túl várják a magyarországi iskolák (polgármesteri hivatalok, városi, községi könyvtárak) jelentkezését, akik saját maguk vásárolnák meg a könyveket – kedvezményes áron – könyvtáraik gazdagítása céljából. Az így megrendelt könyvekhez a bolti ár negyven százalékáért juthatnak hozzá: egy húsz kötetes csomag költsége 13. 500 forint (postaköltséggel együtt).

Az EMI célja, hogy Wass Albert műveit megismertessék a fiatalokkal, hogy ezáltal megértsék, mit jelent igazából a magyarságtudat, miért olyan fontos ez a “szellemi mentőöv.” Wass Albert szerint a könyv: gondolatátvitel. ” A Könyv lapjairól belehull egy mag az emberi tudatba, kicsírázik és változtat valamit a világon: megszépíti vagy elcsúfítja, akár a virág vagy a gyom. Azon múlik, hogy miféle magot ültet bele az emberi tudatba.”

További információ: http://www.wasskonyvakcio.hu

Published in: on 2006 november 8, szerda at 22:12  Vélemény?  

Ez a durva, nem a ráspoly…

elpusztitani.jpg

Published in: on 2006 november 8, szerda at 06:33  Vélemény?  

A munkásőrség újra aktív…

munkasoroknekmeghivo.jpg

Ma hozta fel a lányom Pestmegye egyik településéről ezt a levelet. A levél névre és címre szól, a lap alján ötjegyű szám: 00XXX. Feladó címe a borítékon: ÁLL-HAT 1113 BP. Pf. 14. A feladás dátuma október 27. 114-es posta.

A levél aljára kézzel írt a feladónak, melyben leírja, hogy “. nem vagyok az ön elvtársa, ön csürhének nevezi a Fideszes polgárokat. Miez! Szeretném, ha ön , és társai a jövőben előre nézne. Ha ön magyarnak valja magát, akkor tisztelje minden magyar áláspontját, ne szítson magyart, magyar ellen! (A helyesírási hibákat élethűen írtam, de a kézírás miatt a szöveget nem teszem közzé.)

Az eredeti levelet a címzett öregember juttatta el lányom közismerten jobboldali anyósának. Nem kizárt, hogy a címzett munkásőr volt, de a fenti válasz alapján akár kényszerhelyzetben is lehetett, vagy csak megtért. A levél szövege magáért beszél.

Nem tudható, hogy a feladó valódi-e, vagy provokáció. Jó lenne Láng Zsolton keresztül megtudni, hogy van e a Nagyrétre helyfoglalásuk szombat délellőttre. Ha igen azonnal közzé kellene tenni a HírTV-ben és újságokban is!
Nem ártana terjeszteni!!!!!!!!!!!!!!!

Utolag.com

Published in: on 2006 november 8, szerda at 06:31  Vélemény?  

Gyarmatosítás: Magyar ingatlanok külföldi felvásárlása

Dátum: 2006. november 05. vasárnap, 11:39 Szerző: akac

A BBC-ben komoly szakemberek kerekasztal-beszélgetésben foglalkoztak azzal, hogy Magyarországon nagyon olcsóak az ingatlanok, és tulajdonosaik igen csekély fizetésből, illetve nyugdíjból élnek és ezért könnyen rászoríthatóak lennének arra, hogy ezeket az ingatlanokat eladják.

Az is felmerült, hogy ingatlanadó kivetésével ez az eladási folyamat felgyorsítható. Az egyik közgazdász fölvetette, hogy tudomása szerint Magyarországon sok nyugdíjasnak van magántulajdonában a lakása, mivel az állam eladta nekik.

Ha bevezetik az ingatlanadót, akkor ezek csekély nyugdíjukból képtelenek lesznek azt fizetni.
Tömegesen kényszerülnek eladni lakásaikat. Az ingatlanok ára még jobban leesik. Javasolni kell az angol kormánynak, vásárolja fel ezeket potom áron, majd pedig ajánlja fel ingyen az angliai színes bevándorlóknak. Így részben megszabadulhatnának tőlük. A kerekasztal résztvevőiben általános derültséget keltett az emberbarát közgazdász ötlete.
Rövid idővel ezután megjelent egy híradás a Magyar Nemzet című lapban az ingatlanadóról.
Még egy táblázat is készült az adó várható nagyságáról. Ebből kiderült, hogy Budapesten egy szerény, 50 négyzetméteres lakás adója évente akár 360 000 forint is lehet. Vagyis havi 30 000 forint, míg az átlagos nyugellátás jelenleg 60 000 forint.

Még a Gyurcsány-csomag ismertetése előtt Bokros Lajos és három liberális közgazdász társa is már tett egy csomagajánlatot. Ebben megjelent az ingatlanadó követelése. A lakás értékének arányában már az 1% is 10-15 000 forintos adóterhelést jelenthet havonta. Ezeket a lakásokat az emberek egyszer már megvásárolták az alacsony bérükből a kommunizmus idején. A rendszerváltás után eladták nekik másodszor is. Leadózott pénzükből fizették ki, és sokan még ma is fizetik a törlesztőrészleteket. Most pedig a mesterségesen felduzzasztott költségvetési hiányra, valamint az ugyancsak mesterségesen és tudatosan előállított külkereskedelmi hiányra hivatkozva el akarják venni ezeket az ingatlanokat a nyugdíjasoktól, a nyugdíjukhoz képest szégyentelenül magas adóval.

Az otthonaiktól ingatlanadóval megfosztott alacsony jövedelmű rétegekhez tartozók közül sokan hajléktalanok lesznek. Ők a globalizáció által szétroncsolt társadalom, a tőke szabad garázdálkodását jelentő liberális pénzuralmi-rend áldozatai. A havi 100 000 forintos nettó átlagkereset sem nyújt védelmet az ingatlanadóval szemben.

Nézzük, hogy most mit ír erről az embertelen ingatlanadóról a liberális közgazdász, Kornai János.
Abból indul ki, hogy új törvénnyel bevezetik az ingatlanadót és azt az önkormányzatok egyik legfőbb bevételének minősítik.

Ennek érdekében úgy szervezik át az adórendszert, hogy az önkormányzat erősen érdekelté váljék az ingatlanadó behajtásában. Kialakul az új adónem beszedésének apparátusa, és az rutint szerez ebben a tevékenységben. Az állampolgárok az idő múltával megszokják, hogy az ingatlan után adót kell fizetni, hogy ez az élet természetes rendje.
Így sikerül új bevételt kialakítani, amelynek a tartós fennmaradására erős biztosítékok épülnek be a társadalom intézményeibe és magatartási normáiba.
Kornai hangsúlyozza, hogy a perdöntő kérdés, például az ingatlanadó ügyében, nem az, hogy bevételi vagy kiadási oldalon történt-e a változás, hanem, hogy mennyire nehezen vagy könnyen fordítható vissza? Vagyis, ha jön egy új kormány, lesz-e lehetősége arra, hogy ezt a szegényeket nyúzó ingatlanadót eltörölje, vagy se?
Kornai szerint az a fontos, hogy mennyire épül be a változás a jogrendszerbe, mennyire kényszeríti ki az érvényesítését, és milyen mély gyökereket ver az emberek gondolkodásában?
Kornai azért bírálja a Gyurcsány-csomagot, mert sok benne az olyan tétel, amely aránylag könnyen visszafordítható, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Figyelmezteti az Új Egyensúly program végrehajtóit, hogy amit fenn kell tartani, azt az idő előrehaladásával mind mélyebben és erőteljesebben intézményesíteni kell. Be kell cementezni a jogrendbe és az emberek gondolkodásába is.
Miután szinte kegyetlenül elmondja a pénz- és korporációs oligarchia uzsorás igényeit, jön a szokásos álszentnek tűnő együttérzés, miszerint “a kiigazítás sok embernek okoz majd fájdalmat, anyagi veszteséget és növekvő bizonytalanságot. Nem egyforma szenvedést fog rájuk kimérni a sors.”
Majd így folytatja: “az örömök és az áldozatok, a hasznok, és a költségek nemzedékek közötti eloszlásáról van szó.”
Ezért kell tehát Kornai szerint elvégezni ezt a minden igazságossági szempontot nélkülöző terhes kiigazítást.

szmm

Published in: on 2006 november 8, szerda at 05:50  Vélemény?