Rózsa-Flores Eduardo: Az engedetlen civil tudnivalói

2006.11.08 01:01

(Túl vagyunk a jelenlegi válság első felvonásán, nem tudhatjuk, a következő hetek, hónapok mit hoznak… Alább egy kis-, de használható káté, arra az esetre, hogy…)

Hogyan viselkedj házkutatás alatt és/vagy bizonyítékok, ill. annak feltüntetett tárgyak elkobzásánál?
A házkutatás általában gyanúsított személyek letartóztatására, ill. bizonyítékok lefoglalására, elkobzására szolgál. A házkutatás nem egyéb, mint az állami erőszak súlyos támadása a polgár magánszférája ellen. Ezért aprólékosan tudni kell az idevágó törvény rendelkezéseit, amelyben benne foglaltatnak a “jogállami garanciák” is. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy a valóságban minden teljesen másképp történik. Például a törvény előírja, hogy házkutatást csak a törvényszéki bíró rendelhet el, azonban ha “késési veszély” fenyeget, akkor az ügyész, ill. ezek segédhivatalnokai is elrendelhetnek házkutatást. Ami a törvényben kivételes esetekre van előírva, az a valóságban szinte állandó jelleggel bír, vagyis csak az ügyész és a rendőrparancsnokok rendelnek el házkutatásokat.

Tennivalók házkutatás közben:

Ügyvédet és tanúkat bevonni (esetleg futáron keresztül értesíteni ezeket, mert a telefont előre kikapcsolják).
Bírósági házkutatási parancsot követelni; ha ilyen nincs, megfigyelni, hogy ki adta ki a parancsot; a házkutatási parancsról másolatot kérni.
Neveztessük meg a házkutatás okát.
A bevetés vezetőjének nevét, szolgálati számát megkérdezni és lejegyezni.
A házkutatás ellen rögtön írásos panaszt emelni és beküldeni.
Ne engedjük meg, hogy az összes helyiséget egyszerre kutassák át. Csak a jelenlétünkben kutathatják át a helyiségeket, egymás után, mégpedig úgy, hogy a szemünk mindenen rajta lehessen. Egyébként kijelenthetjük, hogy a “bizonyítékot” a rendőrök rejtették el.
Ha a lakástulajdonos nem tartózkodik otthon, és Te barátként tartózkodsz a lakásban, akkor valamilyen helyettest kell keresni, pl. felnőtt hozzátartozót vagy a szomszédokat.
Ne tegyünk kijelentéseket, semmilyen “beszélgetésbe” ne engedjük magunkat belevinni.
Ne segítsünk a házkutatóknak pl. felcsavarni a szőnyeget, félrehúzni a szekrényt stb.
Figyeljünk arra, hogy a házkutatási parancsban feltüntetett kereteket a házkutatás ne lépje túl. Olyan esetekben, ahol hivatalosan bejelentve több személy lakik egy lakásban, arra kell ügyeljünk, hogy csak az illető holmiját kutassák át, és a többiekét ne. Minden eltérést a parancshoz és a törvényhez képest jegyezzünk fel.
Ügyeljünk arra, hogy a személyes iratokba csak az ügyész és a bíró kaphasson bepillantást. Ha mégis a rendőr talál ilyen iratokra, akkor arra kell vigyázni, hogy csak futólag átlapozza, és ha érdekesnek találja, akkor azt egy borítékba köteles helyezni és az ügyésznek átadni, aki köteles lepecsételni. Jogunkban áll a lepecsételt boríték ügyész vagy bíró általi felbontásánál jelen lenni. Ha a címes füzetünket kobozták el, akkor arról jogunkban áll másolatot kérni.
Ha valamilyen tárgyat lefoglalnak és elkoboznak, erről rögtön elismervényt kell kérni. Ha semmit nem koboznak el, akkor arról kell elismervényt kérni. Mindenféleképpen kérjünk a házkutatás okáról egy írásos megindoklást.
Semmit se írjunk alá a saját írásos panaszunkon kívül.
A keletkezett károkról tanúk bevonásával fényképeket készítsünk. Ezek után a kármentesítésről a számlát be kell nyújtani a rendőrségnek.
A házkutatás után nyújtsunk be panaszt a rendőrök, de különösen a bevetést vezető rendőr ellen.
Kártérítés követelése esetén megkülönböztetendő:
ha az érintett személy a házkutatási parancs szerint vádolt személy, de a házkutatás nem vezetett eredményre, akkor kártérítést kell követelni;
ha az érintett személy a házkutatási parancs szerint nem vádolt személy, és a házkutatás nem vezetett eredményre, akkor az ügyészségen keresztül az államkasszából kártérítést kell követelni.

Tüntetések szervezése, lefolytatása
Tanácsok a résztvevőknek:
Mit vigyél magaddal?

Személyi igazolványt; ha pl. mégis otthon felejted, ez egy ok arra, hogy bevigyenek ideiglenesen a rendőrségre, addig míg (úgymond) az azonosságodat tisztázni tudják! De mi lenne, ha senki sem vinne magával személyazonossági igazolványt?
Aprópénzt telefonálni.
Olyan orvosságokat, amelyeket rendszeresen be kell venned.
Csak ügyvédek és közvetlen hozzátartozók, ill. barátok telefonszámát és címét; a telefonszámokat pl. írd a karodra vagy más testrészedre!
Táplálékot.
Ceruzát és jegyzetfüzetecskét az emlékezet támogatására.
Kis ruhaspriccelő műanyag flaskóban tiszta vizet a szemeid kimosására, ha netalán CN/CS-gázokat vetnének be.
Kötszert.
Vízhatlan ruhát, amely esőnek és vízágyúnak is ellenáll.
Gázvédő szemüveget (megteszi az uszószemüveg is).
A gumibotütések kivédésére szerezz be egy tarkót és orrot védő sisakot!
A szájat és orrot is védő-takaró nyakkendőt a fotósok és a gáztámadás elleni védekezésre.

Tanácsok a résztvevőknek:
Mit hagyj otthon?

Személyes jegyzetfüzetedet, naplódat.
Címes füzetedet.
Személyes fényképeidet.
Kontaktlencséket (egyes gyártmányok veszélyesek a szemre gáztámadás esetén).
Citronádét: semmi egyebet ne használj a szemed kimosására, csak tiszta vizet!

Passzív fegyverek

A tüntetés szervezőinek tisztában kell lenni a tüntetéseken való álcázás tilalmával, ill. a riasztópisztolyok és más önvédelmi fegyverek használatának tilalmával. Tüntetéseken passzív fegyvernek tekintendő bármilyen maszk hordása, még a napszemüveg is, ha ezt a törvények tiltják!

Általános viselkedési szabályok:

A tüntetés alatt csak ismerősök mellett állj és menj!
A tüntetés végén is csak ezzel a csoporttal hagyd el a terepet!
Rendőrségi spiclikre figyelj, és a gyanúsakat jelentsd a szervezőknek, figyelmeztesd a többieket, és próbáljátok meg azt elszigetelni! A rendőrség mind gyakrabban használja az engedetlenségi mozgalom kriminalizálásának módszerét ahhoz, hogy azt le tudja fejezni: ennek keretében civil ruhás rendőröket is belekevernek a tüntetők közé megfigyelő és provokatív célokkal.
Meg kell szervezd a tüntetés megfigyelőinek megfigyelését:
– Pl. hol vannak az elrejtett mikrofonok, fotósok, videósok stb.
– Jegyezd fel az autószámukat, fényképezd le te is őket, jegyzeteket és vázlatokat készíts!
– A megfigyelőitek ne vegyenek részt a tüntetésben, mert letartóztatás esetén a különlegesen fontos anyagokat elkobozzák!
– Fel kell fedezd idejében a speciális rendőrségi egységeket, hogy idejében fel tudj készülni, mely irányból fog a brutális támadás jönni!
Fedezd fel a “bogáncsokat”, amelyek a fontosabbnak tűnő, de a rendőrség számára még ismeretlen személyeket hazáig követik, és rádión leadják az adatokat a letartóztatási egységeknek.
Fedezd fel a provokatőröket is. Kerüld velük az összeütközést!
A nagy valószínűséggel felfedezett rendőrségi spicliket, ügynököket több tüntető segítségével állítsátok “falhoz”, bírjátok szóra!
Ne kezdj meggondolatlan, magányos akciókba!
Megfigyeléseidről készíts rögtön – ahogy vége a tüntetésnek – jegyzeteket, és ezeket add át a kiértékelő bizottságnak. A jegyzeteidben térj ki minden részletre: hova voltak felállítva a különböző rendőrségi egységek, esetleg a tűzoltóság, merről jött a támadás, milyen felszerelése volt a rendőrségnek, és azt hogyan használták stb.

Tennivalók sebesülések esetén:

Gyorsan a megfelelő jellel ellátott szanitéchez menj. Ezeknek el kell látni és oltalmazni a sebesülteket.
Ha a fejre kapott ütések miatt szédülés, hányinger, emlékezetkiesés vagy fejfájás lép fel, akkor fordulj ismerős, megbízható orvoshoz.
CN/CS-sebesülések esetén (erős viszketés, könnyezés, átmeneti vakulás stb.) tiszta vizzel mosd le a bőröd, ill. a szemed. A szemedet oldalra tartott fejjel belülről kifelé mosd ki alaposan! Ha légzési nehézségeid támadnak, akkor fordulj gyorsan orvoshoz! A tüntetés után, amilyen gyorsan csak lehet, mosd magad le hideg vízzel kb. öt percig, utána meleg vízzel és semleges szappannal tusolj.
Kutyaharapással menj 24 órán belül orvoshoz.

Viselkedés tüntetés miatti letartóztatás esetén
A letartóztatás előfeltételei:

“Friss tetten” kaptak el, és meneküléssel is gyanúsítanak.
Valamilyen egyéb bűntettel gyanúsítanak.
A rendőrség azzal gyanúsít, hogy a tetthelyen nem tudta a személyazonosságodat megállapítani.
Ha a letartóztatáskor aktívan védekeztél, akkor a végrehajtót akadályoztad munkája kivitelezésében; ezzel “tettedet” súlyosbítottad.
Ha letartóztattak, hangosan kiáltsd a neved, és nézz szét tanúk, barátok után.
Ha megláttad, hogy valamelyik barátodat, tüntető társadat letartóztatták, annak hangosan kiáltsd a nevét, és nézz szét további tanúk után.

A letartóztatottak jogai:

Megtudni a letartóztatás okát.
Csak a személyi adataidat add meg; állj ellen minden trükknek (fenyegetés, ígéretek stb.), ami belőled többet akar kihúzni ennél.
Ne írj alá semmit (kivéve az 5. pontot)!
Telefonon értesítsd a közvetlen hozzátartózódat vagy barátodat és/vagy ügyvédedet. Ennek megtagadása esetén csak azt ismételd, engedjék meg, hogy értesítsd őket.
Ujjlenyomatvétel és lefényképezés esetén érthetően mondd ki tiltakozásodat, ha ez mégis megtörténik, akkor a későbbiekben írásban tiltakozz!
Sebesülések esetén orvoshoz van jogod, akitől kérd, hogy a sebesülést írásban igazolja.
Kérj egy írásos igazolást az elkobzott tárgyaidról, amit neked magadnak nem kell aláírnod.
Követeld a letartóztatásban részt vevő rendőrök szolgálati számát és nevét.
Legkésőbb 24 órán belül vagy szabadon kell hogy engedjenek, vagy a letartóztatási bíró elé kell kerülj!

Tanácsok letartóztatottaknak:

Más letartóztatottakkal cseréld ki a személyi adataidat, hogy később tudd tanúkként megidéztetni őket.
Figyelj a letartóztatottak közé becsempészett spiclikre. A többi letartóztatottakkal csak a legszükségesebbet beszéld meg.
Kiszabadulásod után készíts gyorsan emlékezetből jegyzőkönyvet. Írd bele a következő pontos adatokat: dátum, óra, hely, pontos körülmények, letartóztatás lefutása, rendőrség viselkedése, tanúk nevei; rajzvázlatokkal és esetleg fényképekkel egészítsd ki feljegyzéseidet.
Attól függetlenül, hogy a letartóztatás alatt hoztak-e orvost, vagy sem, a sebesüléseid igazolására szabadulásod után fordulj a bizalmi orvosodhoz.
Szabadulásod után keresd fel a bizalmi ügyvédedet is, hogy a védelmedet, ill. az ellenlépéseket megbeszéld vele.
Ha az esetedet ejtették vagy megnyerted, akkor kérd, hogy semmisítsék meg a felvett ujjlenyomatodat és fényképedet. Külön kérés nélkül ezt szinte sosem teszik meg.
Letartóztatásod és szabadulásod után fordulj minden esetben egy civil engedetlenségi vagy egyéb érdekvédelmi szervezethez.
Ha szükséges és lehetséges, fordulj a médiához!

Viselkedési szabályok s jogi támogatás az engedetlen civil számára
Annak a lehetősége, hogy egy rendőrségi ellenőrzésbe kerülsz, elég sokféle: gyalogosok szokásos ellenőrzése, közúti ellenőrzés, razzia stb.

A rendőrség ezeken az ellenőrzéseken a következő intézkedéseket foganatosíthatja:

Ellenőrzi az autó papírjait.
Megállapítja a személyazonosságodat.
Letartóztathat (bevisznek az őrszobára).
Kikutatják az autódat.
Átkutatják a zsebeidet, táskáidat.
Elkobozzák “a fegyvereidet és veszélyes szerszámaidat” meg egyéb “bizonyítékokat”.
Ahhoz, hogy ne tűnj egészen magatehetetlennek és kiszolgáltatottnak a rendőrségi intézkedések alatt, tartsd be a következő parancsolatokat:
Közúti ellenőrzéseknél kérni fogják az autó papírjait: tejesítsd kérésüket!
Ha a személyazonosságod megállapítása a cél, akkor biztosan nem az autó papírjait fogják először kérni. Ajánlom neked, hogy kérdezd meg, miféle ellenőrzésről van szó. Kötelességük az ellenőrzés okát megmondani. Ne engedd magad ködös válaszokkal kifizetni, mint pl: “Veszélyelhárítás!” vagy “Gyanús alakok kiszűrése!” stb. Ha konkrétan a te személyed ellen nem tudnak okokat megadni, akkor szóban protestálj, és az ellenőrzés tényéről kérj igazolást. Ha ezt megtagadják, akkor érdeklődd meg, ki vezeti a bevetést, és ugyanezt kérd a vezetőtől is. Mindig érdeklődd meg az ellenőrzést végző rendőr nevét és szolgálati számát. Ha ezt megtagadja, akkor megint fordulj a bevetés vezetőjéhez.
Ha a rendőrség át akarja kutatni a zsebeidet, autódat, ill. testi motozást akar végrehajtani, akkor szóban egyértelműen protestálj. Egy későbbi jogi védekezés folyamán fontos megállapítás lehet, hogy az átkutatásnak nem vetetted magad “önkéntesen” alá. Kérdezd meg az átkutatás okait. Passzívan protestálj, vagyis:
– ne add át magadtól az autó kulcsait;
– ne nyitsd ki magadtól az autó csomagtartóját, a táskáidat;
– egyszóval a kényszerintézkedések alatt ne légy segítőkész!
Átkutatásnál, ill elkobzásnál kérj minden esetben egy jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
– az okokat;
– a jogi alapokat, vagyis mely törvény hányadik paragrafusa jogosította fel őket az intézkedés foganatosítására;
– az időpontot;
– a helységet;
– az elkobzott tárgyakat;
– az intézkedő rendőr nevét és aláírását.
Ha az egészségügyi dobozodat kérik, vagy a figyelmeztető háromszöget, amiket kötelességed bemutatni, javaslom, hogy ezeket tartsd elöl az autóban. Így nincs okuk arra, hogy a csomagtartódat ezek miatt felnyittassák.
Ha bevisznek az őrszobára, akkor ezt már előzetes letartóztatásnak lehet tekinteni. Ezt csak a következő esetekben foganatosíthatják, ha:
– tetten érnek;
– bűntettel gyanúsítanak;
– az a véleményük, hogy az ellenőrzés helyén személyazonosságod nem megállapítható.
Minden mozdulatodat tudatosan ellenőrizd, mert ilyen alkalmakkor a hirtelen mozdulatokat (pl. ha kiszakítod magad) a rendőrség “erőszakos ellenállásnak, a végrehajtó szerv akadályoztatásának, ill. veszélyeztetésének” tekintheti, és ez büntethető. Tehát jegyezd meg: a hirtelen mozdulatok életveszélyesekké válhatnak!
Az őrszobán kérd:
– a jogaid ismertetését;
– a letartóztatás okát;
– azon jogodat, hogy rögtön felhívhasd az ügyvédedet vagy az egyik hozzátartozódat (ilyen esetekre mindig tarts magadnál aprópénzt vagy kártyát).
Ne tégy semmilyen kijelentést, csak a személyi adataidat add meg.
Ha valamelyik rendőr intézkedés közben megsebesített, akkor kérj rögtön orvost. A sebesülésedről az orvossal készíttess írásos látleletet, kezeltesd vele a sebeidet, sérüléseidet. Később a háziorvosoddal vizsgáltasd meg magad még egyszer, és kérj tőle is írásos látleletet.
Ha intézkedés közben a rendőr elszakította a ruhádat, erről kérj igazolást.
Ujjlenyomat, lefényképezés esetén egyértelműen tiltakozz, és kérd, hogy ezt vegyék jegyzőkönyvbe.
Ha 24 órán belül nem visznek bíró elé, akkor szabadon kell hogy bocsássanak. (Ez a törvény országonként különbözhet.)
Tanuld meg kívülről, hogy a rendőrséggel mit vagy köteles közölni:
“Ezennel megadom önöknek a személyi adataimat (ha erre a törvény kötelez):
– nevem;
– születésem helye és ideje;
– foglalkozásom (a munkaadód nevét ne add meg);
– címem;
– állampolgárságom.
Ha valamilyen más törvény nem kötelez, akkor további adatokat személyemről nem adok meg. Az üggyel kapcsolatban semmilyen minőségben, sem mint belekeveredett, sem mint gyanúsított, sem mint tanú kijelentéseket, vallomást nem teszek.
Nem szeretnék általánosságokban sem beszélni az “ügyről”, mert tudom, hogy önöknek kötelességük erről jegyzeteket készíteni.
Mivel már minden személyi adatomat, amire kötelezhetnek, megadtam, ezért azt szeretném, hogy most azonnal engedjenek szabadon. Ha ezt mégsem teszik, akkor a saját költségemre a következő személyeknek szeretnék telefonálni:…,…,…
A továbbiakban az ügyvédemmel szeretném a kapcsolatot felvenni. A neve, címe és a telefonszáma a következő:…,…,… A telefonköltségeket az ügyvédem fogja fizetni. Abban az esetben, ha nem teljesítik a kérésemet, akkor kötelességemnek érzem, hogy szolgálati visszaélés – az ügyvédem értesítésének megtagadása – miatt panaszt tegyek önök ellen. Ha bevonnak az ügybe egy államügyészt, erről kérem értesítsenek. Kötelességemnek érzem őt is értesíteni arról, hogy önök nem engedték meg nekem az ügyvédem értesítését.”

Vizsgálati fogság

Ha letartóztatásod után a bíró kiállítja a letartóztatási parancsot, akkor vizsgálati fogságba kerültél. A vizsgálati fogságot csak abban az esetben lehet elrendelni, ha “bűntettel sürgősen gyanúsítanak”, ill. “alámerülési veszély”, súlyos bűntett, ill. visszaesés gyanúja forog fenn. A bírónak “az aránytartás alapvető szabályát” be kell tartania, vagyis kötelessége a vizsgálati fogság időtartamát az ügy fontosságának arányában a lehető legrövidebbre szabni.

Néhány viselkedési szabályt és a jogaidat tartsd szem előtt:
Használd a vallomástétel megtagadásának jogát, csak a személyi adataidat add meg.
Ha a letartóztatási parancs “eltűnési veszélyre” hivatkozik, akkor hangoztasd, hogy állandó lakhellyel rendelkezel, rokonaid, gyerekeid, munkahelyed stb. vannak. A fentiek bizonyításására ügyvédedet vond be.
Ezek után nyújts be egy kérést a letartóztatási parancs hatályon kívül helyezésére, és ebben kérd a szabadon bocsátásodat is.
Ellenkező esetben az ügyvédednek – kaució vagy napi jelentkezési kényszer terhe mellett is, de – el kell érnie a szabadlábra helyezésedet.
Szabadon bocsátásod után rögtön – az ügyvéded segítségével – kérd a rehabilitálásodat.
Ha a szabadlábra helyezésedet nem sikerül elérni, akkor értesítsd a közeli hozzátartozóidat és a bizalmidat a civil engedetlenségi mozgalomból.
Három hónap múlva – csak ha kéred – kirendelnek neked egy védőügyvédet. Ha védőügyvédet nem kaptál, akkor a következő jegyzőkönyvet írasd:
“1. Én,… ezennel megbízom… (név, cím) ügyvédet a jogi védelmemmel.
2. Megbízom ezt az ügyvédet, hogy szerezzen be:
– egy “beszélőt” (látogatásra vonatkozó engedélyt);
– a letartóztatási parancs egy másolatát;
– az előállítási parancs egy másolatát.
3. Megbízom még, hogy letartóztatásomról értesítse a következő személyeket:…,…,… (nevek, címek).”

Forrás: kapu.cc

Reklámok
Published in: on 2006 november 14, kedd at 19:39  Hozzászólás  

The URI to TrackBack this entry is: https://ludasmatyi.wordpress.com/2006/11/14/rozsa-flores-eduardo-az-engedetlen-civil-tudnivaloi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: