Aljas gonosz férgek hazug mocskolódása

Dr. Feldmájer Péter a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnökének a Holokauszt Emlékközpontban elmondott beszéde a Zsidó Ügyvédek és Bírók Nemzetközi Szövetsége budapesti konferenciájának megnyitóján.

Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák!

-Emlékezzünk Budapestre – mondja a konferencia címe. Igen Önök olyan országba, olyan városba érkeztek, ahol valóban van mire emlékezni. Emlékezni az itt élt közel egymillió zsidó emberre, az itt élt zsidó jogászokra, ügyvédekre.

Önök olyan városba érkeztek, ahol a soah előtt 1920-ban az ügyvéd szó egyben zsidó ügyvédet is jelentett, az ügyvédek majd háromnegyede zsidó volt, az országban több mint fele.

Ez nem kis eredmény, ha tudjuk, hogy a 1861-ben az akkori Legfelsőbb Bíróság még nem engedte, hogy zsidók ügyvédi vizsgát tegyenek és az első zsidó ügyvédek csak külön császári engedéllyel nyithattak Pesten irodát 1861 végén, Goldstein Simonnak és Schönberger Árminnak hívták őket. Még évtizedekig kellett várni, hogy ügyészek és bírók is lehessenek zsidók, mégis 1920-ban már 3, 8 % közülük is zsidó volt.

Olyan városba érkeztek, ahol 1920-tól megfosztották a zsidó jogászokat foglakozásuktól, munkaszolgálatra hurcolták őket, ahol többségüket elérte a biztos halál, akik megmaradtak azokra a koncentrációs tábor, a gázkamra várt.

Kevesen élték túl a soaht és kezdhettek új életet.

Az új világban is érezhették az antiszemitizmust, bár akkor már anticionizmusnak hívták, és az sem vigasztalta őket, hogy a zsidók elleni támadások vezetői maguk is zsidók voltak, nagyobbrészt korábbi kollégáik.

Olyan országba érkeztek, ahol évtizedekig szóba sem kerülhetett a zsidó kárpótlás, majd a kommunizmus összeomlása utáni első kormány megpróbálta kizárni a zsidókat a kárpótlásból és négyszer kellett az Alkotmánybírósághoz fordulnom mire az egyenlő bánásmód érvényesült. Ezzel együtt is a magyar törvények példát mutattak az egész művelt világnak, mert nemcsak az anyagi károkért, hanem a meggyilkoltakért életért is adtak kárpótlást a rokonoknak.

Megkezdték a közösségi kárpótlást is, de még messze nem fejezték be. A magyar kormány még csak az első lépeseket tette meg a Párizsi békeszerződés végrehajtásra, és még mindig elzárkózik az örökös nélkül maradt vagyonok átadásától a zsidó közösség részére. Ahol a múzeumok gyűjteményének egyrésze még mindig a zsidótörvények alapján elkobzott képekből, szobrokból tevődik össze.

Olyan országba érkeztek, ahol a százezer fős zsidóság – legtöbbjük Budapesten- nyugodtan él és megpróbálja újjáépíteni közösségi életét. Több mint negyven zsinagóga működik az országban, óvodákat, iskolákat egyetemet tartunk fenn, öreg otthonainkban, kórházunkban gondozzuk a holo-caust túlélőit, a szociálisan rászorultakat.

Olyan országba érkeztek, ahol a szólásszabadságot többféle módon korlátozzák, de a zsidók ellen kor-látlanul használhatja bárki, a zsidók elleni szóbeli támadásokat sem a büntető, – sem a polgári bíró-ságok nem szankcionálják.

Van miről beszélniük, eszmét cserélniük.

Remélem lesz idejük megismerkedniük ezzel a cso-dálatos várossal, amelyhez a világon csak Párizs mérhető, és ami nem lenne ilyen gyönyörű, ha nem együtt építették volna katolikusok, evangéli-kusok és zsidók, magyarok, szlovákok, németek, akiket összekötött a város szeretete.

Magyarországnak és a magyarországi zsidóságnak nem csak múltja van, hanem ragyogó jövő vár rá, és mindannyiunk érdeke, hogy ez így is legyen. Hiszek abban, hogy ez a tanácskozás is elősegíti ennek a jövőnek a mielőbbi megvalósítását.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Mazsihisz news

Megjegyzéseim:

Aljas csúsztatás és rágalom!

1944-ig, a német megszállásig, (ill. később, hatványozottan) a nemzetvesztő és hazaáruló [??? ez meg egy hülyeség, mindent hamarabb mondhatna rá, mint ezt – a szerk] nyilas hatalom átvételéig, “zsidótörvények” ide vagy oda, bántódása nem igen esett, deportálás sem történt a magyarországi zsidóság kárára, nem véletlenül az “utálatos” Magyarországon talált menedékre, illetve tranzit állomásnak használták hazánkat a náci Németországból, ill. a megszállt Ausztriából és Lengyelországból menekülő izraelita vallásúak… Szeretném tudni, hogy Feldmájer úr, melyik bolygón született, esetleg honnan veszi ezeket a Magyar Köztársaság becsületét súlyosan sértő és hazug kijelentésekhez az információit.

Rózsa-Flores Eduardo

Egy kis adalék az előbbiekhez:

Izraeli diákok Budapesten: félelemben élünk
Aggodalommal töltenek el bennünket a világon, de leginkább Kelet-Európában egyre erősödő antiszemita megnyilvánulások
A Zsidó Ügynökség jelentése szerint a világon, de leginkább Kelet-Európában ugrásszerűen megnövekedett az antiszemita incidensek száma. A múlt hét végén a budapesti metrón három izraeli fiatalt támadott meg egy ellenőr csupán azért, mert egymás között héberül beszéltek.
Szomorú mérleg, hogy az elmúlt időszakban Kelet-Európában jelentősen megnövekedett az antiszemita jellegű incidensek száma. A Budapesten tanuló izraeli orvostanhallgatók szerint a szélsőjobboldal által két hónappal ezelőtt elkezdett kormányellenes tüntetések következtében kialakult belpolitikai bizonytalanság miatt legutóbb igen fölerősödött az idegengyűlölet Magyarországon.
A múlt hét végén a budapesti földalattin egy ellenőr megtámadta Éti Lávi izraeli orvostanhallgatót. “Mentem hazafelé a kondícióteremből a barátnőmmel és a barátommal a földalattin”, nyilatkozza a YNET-nek a 28 esztendős Lávi. “Amikor a metróellenőr meghallotta a héber nyelvű beszédünket, megkérdezte tőlünk, hogy miért beszélünk héberül és nem magyarul. S azt is tudakolta, hogy izraeliek vagyunk-e. Az utóbbi kérdésre igennel válaszoltunk, mire az ellenőr elkezdett kiabálni: Takarodjatok innen, itt senki nem kíváncsi rátok! Persze mi sem hagytuk annyiban, s a szavakat rövidesen lökdösődés váltotta föl.”
Éti Lávit az ellenőr agresszivitásánál is jobban elkeserítette a járókelők közönye. “Mindenki megállt és figyelt, de nem tettek semmit, senki nem segített. Nem kérdezték, hogy mi történt, s arra nem is gondoltak, hogy esetleg nincs valami rendjén. Valójában ez a közöny az aggasztó.”
Slomo Mola, a Zsidó Ügynökség igazgatósági tagja, s az antiszemitizmus elleni küzdelem irányításával megbízott munkatársa a múlt héten tért haza Magyarországról, ahol nemzetközi kongresszust rendeztek az antiszemitizmusról. “Aggodalommal töltenek el bennünket a világon, de leginkább Kelet-Európában egyre erősödő antiszemita megnyilvánulások. Szerintem Izraelben nincsenek eléggé tudatában annak, hogy a világon milyen erőteljesen terjed az antiszemitizmus rákfenéje. Nem csak Iránban, hanem Európában is gyűlölnek bennünket. Félelmetes dolgok, így például az antiszemita karikatúrák, a vandalizmus és a kipát hordó vagy héberül beszélő zsidók elleni támadások tanúi lehetünk”, mondja Slomo Mola, aki hozzáfűzi, hogy ezekben a napokban a Zsidó Ügynökségen a világ zsidó hitközségei vezetőségének támogatására irányuló programon dolgoznak.
Már kikészítettük az útlevelet
Magyarországon mintegy 100 ezer zsidó él, s közülük 80 ezren Budapesten. Éti Láví szerint az elmúlt hetek belpolitikai eseményei miatt Magyarországon fokozódott az idegengyűlölet, amely leginkább a helyi és az izraeli zsidók ellen irányul. “Már öt esztendeje élek Magyarországon, de amióta a szélsőjobboldali pártok elkezdték a kormányellenes zavargásokat, a zsidók szörnyen félnek. Helyi zsidó barátaink egyenesen azt ajánlották, hogy ne hagyjuk el a lakásunkat, mert már nem lehet olyan biztonságban járkálni az utcákon, mint korábban. Az utóbbi időben valóban egyre több erőszakos cselekményről hallunk. Nagy itt a hajlandóság a nacionalizmusra. Szerintem ettől a jelenségtől nem csak mi, hanem minden itt élő idegen szenved. Néhány héttel ezelőtt, a zavargások idején félelem töltött el sok zsidót és már elő is készítették az útlevelüket, hogy elhagyják Magyarországot”, mondja Éti Lávi.
Magyarországon mintegy ezer izraeli fiatal tanul. Lávi és barátai a tanulmányaik befejezése után semmiképpen nem kívánnak Magyarországon maradni. “Ha most kezdeném a tanulmányaimat, akkor nem ide iratkoznék be, de nekem már ez az utolsó évem. Magyarországon régebben szinte élvezet volt tanulni, de mostanra az egyre erősödő magyar rasszizmus miatt minden megváltozott”, vélekedik Éti Lávi.
Tamír Glázer izraeli orvostanhallgató osztja Lávi véleményét. “Egy hónappal ezelőtt horogkeresztet és az SS jelét mázolták rá valamire a lakásom közelében, de senki nem távolította el onnan. A velünk együtt tanuló helybeli zsidó fiatalok mesélik, hogy Magyarországon mindig volt antiszemitizmus, de mostanában egyértelműen fokozódik a gyűlölet. Bennünk, izraeliekben csak az tartja a lelket, hogy nemsokára hazamegyünk Izraelbe”, mondja Tamír Glázer.
“Az egyik, velem egyidős magyarországi zsidó fiatal barátom most fejezte be a tanulmányait és azt mondja, egyre kevesebb értelmét látja annak, hogy továbbra is Magyarországon éljen. Semmilyen kötődést nem érez Magyarországhoz, s ez az érzés csak erősödik benne”, mondja Tamír Glázer, aki szerint a magyarországi zsidó közösség idősebb tagjai nem ennyire szkeptikusok, s azt sem gondolják, hogy Izraelben sokkal jobb a helyzet.
(A fenti cikk megjelent a Jediot Áháronot című izraeli héber nyelvű napilap Y-NET nevű világhálós változatában 2006. november 14-én)
Az olvasói véleményekből:
1. Az itt élő zsidók ritka kivételektől eltekintve nem tapasztalnak semmiféle antiszemitizmust. Másrészt viszont a magyarok mindig is antiszemiták voltak, de azért lassan ők is fejlődnek, primitív emberekből felvilágosultakká válnak.
(Magyarországon tanuló diák)
2. A magyarok 62 esztendővel ezelőtt mindössze hét hét leforgása alatt 450 ezer zsidót küldtek a halálba. Az auschwitzi krematóriumok nem győzték befogadni a magyarok által deportált zsidókat, ezért a németek utasítására gödrökbe hajították és ott égették el a holttesteket. Vannak még illúzióitok Magyarországgal kapcsolatban? Azt hiszitek, hogy mindez véget ért, a múlté?
(Én, Izrael)
3. Lieberman Magyarországra is megérkezett? A hétszázát, ezt nem tudtam.
(Jehodijá)
4. Ötödik éve tanulok zenét Budapesten, s az utóbbi időben egyértelműen megromlott itt a helyzet. Leginkább az itt élő zsidók jövője aggaszt. Talán ők észre sem veszik, hogy még az utcán járni-kelni is veszélyes. Már én sem teszem a nyakamba a Dávid csillagos nyakláncomat, mert nem akarom, hogy megverjenek…
(Sáj Berman, Budapest, Magyarország)
5. A politikai fejlemények következtében Magyarországon, de főleg Budapesten nagyon megromlott a helyzet. A veszély minden eddiginél nagyobb, s nem tévedek, ha azt állítom, hogy a közeljövőben súlyos támadás érheti az itteni zsidókat vagy az izraelieket. Éppen ezért ne gyertek erre a szörnyű helyre.
(Magyarországon tanuló diák)
6. Mit keresnek ott a zsidók? Vándoroljanak ki Izraelbe. Magyarország a magyaroké, s nem szeretik ott az idegeneket, mint ahogyan Izraelben mi sem szeretjük az arabokat, mert ez itt egy zsidó állam. Más szóval, minden nép éljen a saját hazájában, s akkor nem lesznek rasszista megnyilvánulások, idegengyűlölet, hanem béke lesz a világon.
(Ávi)
7. A magyarok a második világháború idején is a német nácik leghűségesebb kiszolgálói voltak. Ezért senki ne várjon tőlük túl sokat.
(Magyarországon tanuló diák)
A magyarok antiszemiták, s eredetileg Oroszország ázsiai területeiről érkezett barbárok. A második világháborúban a magyarok végezték el a piszkos munkát a német nácik helyett, amiért az oroszok keményen megbüntették őket, s úgy látszik, megérdemelték.
(Jehudá, Haifa)
8. Az antiszemitizmus Magyarországon elsősorban a rossz belpolitikai helyzet következménye, s mint mindig, ezúttal is a zsidók a bűnbakok. Az ELTE liftjeinek ablakára horogkereszteket mázoltak, s a dékán többszöri kérésem ellenére sem hajlandó eltávolíttatni azokat. Mostanában mindennaposak a neonáci tüntetések, s a levegőben lóg a gyilkosság. Szerény véleményem szerint az áldozat a miniszterelnök lesz. Anyuka, ha olvasod ezt az újságcikket, ne aggódj. Gázában túléltük a terroristákat, s ezért ezt a magyarnak nevezett emberi trágyát is túléljük.
(Omer Dár, Budapesten tanuló diák)
9. Beszélek magyarul, de többet nem utazom Magyarországra. Fulladjanak csak bele a gulyáslevesükbe!
(Zoltán)
10. Gyertek át ide, mert itt nincs antiszemitizmus.
(Diák Romániából)
11. Ha manapság is lennének gázkamrák, akkor a magyarok ismét örömest oda küldenének bennünket. Persze nem mindenki, csak azok, akik megtehetnék. A magyarok sokban hasonlítanak az arabokra, akik ahelyett, hogy saját maguk oldanák meg a problémáikat – lásd a palesztin menekültek ügyét -, mindig másban keresik a bűnöst. S teszik ezt azért, hogy saját magukról elhárítsák a felelősséget a szegénység, a műveletlenség és a fejetlenség miatt. A magyarok lényege a gyűlölet és a gyilkolási vágy, s ezért számukra a kultúra sem jelent elrettentő erőt.
(Alexa, Magyarországon tevékenykedő üzletasszony)
12. Várható volt, hogy ez történik. A zsidók Magyarországon felvásárolták a lakásokat, sok üzletágon eluralkodtak, (bevásárlóközpontokat építettek stb.), s ezzel felverték az árakat. Nem csoda, hogy ez az ott amúgy is létező antiszemitizmus növekedését eredményezi.
(Sosi)
13. Családommal együtt Magyarországra akartam utazni, de miután olvastam az újságcikket, útirányt változtattunk. Nem félek, csak egyetlen eurót sem akarok betenni ezeknek a szaroknak a kasszájába.
(Juvál)
14. A magyarok a nácikkal lelkesen együttműködő undorító nép.
(Magyarországról származó, Tel-Aviv)
15. Úgy látszik, hogy a magyarok akkor szeretik a Dunát igazán, ha az vérvörös.
(Micsinász)
16. Hagyjátok a magyar nácikat, hadd rohadjanak meg a saját levükben az arab bevándorlókkal együtt. Ti pedig gyertek haza, mert kelletek itthon, hogy föl tudjuk venni a küzdelmet az elválasztó falon túl élő kedves szomszédainkkal.
(Jotám)
17. Budapesten tanulok, s ezért tanúsíthatom, hogy a legtöbb magyar enyhén szólva nem rokonszenves, vagy erősebb megfogalmazásban úgy is mondhatnám, hogy a magyarok trágyaemberek.
(Diák)

Flores Eduardo

Kommentárok:

A művelt metróellenőr…
2006.11.19 23:08

“Amikor a metróellenőr meghallotta a héber nyelvű beszédünket, megkérdezte tőlünk, hogy miért beszélünk héberül és nem magyarul. S azt is tudakolta, hogy izraeliek vagyunk-e. Az utóbbi kérdésre igennel válaszoltunk, mire az ellenőr elkezdett kiabálni: Takarodjatok innen, itt senki nem kíváncsi rátok! Persze mi sem hagytuk annyiban, s a szavakat rövidesen lökdösődés váltotta föl.”

Ja persze… a metróellenőr egyből felfedezi, hogy héberül beszélnek, nem valami más nyelven. Ez olyan kurvára életszerű… Hazugság hazugság hátán!!!

Ja, mert alaptanfolyamon tanítják a hébert
2006.11.20 12:51

A metróőrőknek a vizsgán héberből kell különbözetet tenniük….
hogy ezt még senki nem hallotta?… nos, nem lep meg, mert én sem!
Üdv a pokolban ashkenáziak, akik szarnak (sic) neveztek minket!
Nem kötelező itt élni, tanulni és főleg nem kötelező nyerészkedni rajtunk!
Hát, persze Jancsó mocskos szájából ismerős, “szar egy hely ez, nagyon kell ám vigyáznunk…” – neki is ajánlom vegye a sábeszét és ahogy nagyorr Fletó mondá… “el lehet innen menni”!
Az emberi hülyeség és szemétség határtalan!

Jobbik.net

Lúdas Matyi kommentár: Aljas sunyi hazugok. Elég groteszk, hogy a szadista, népírtó, legszélsőségesebb, gyűlölködő banda, a gonoszság etalonjai mondanak a vendégszerető, toleráns magyarokra ilyeneket. De még sok ilyen megnyilatkozás, és akkor lesz alapja, mert kiprovokálják hazugságaikkal és hátbatámadásaikkal az ilyen szarházik, de akkor már késő nekik, ha észreveszik, hogy elszakadt a cérna a gój népeknél. Igen, azt is tudjuk, hogy a szemét gójgyűlölő cionistáknak az érdeke az antiszemitizmus növelése. Egyébként mivel magyar fül számára a héber (ivrit-nek hívják a jelenleg beszéltet, mert a hébert már nem beszélik!) pont olyan, mint az arab nyelv, ezért végképp egyértelműek a hazudozásaik…
Teljesen mindegy, hogy a fenti izraeli fiatalok beböfögései valódiak-e, vagy csak mesterséges provokációnak gyártottak. A nemlétező ellenségről ellenségkép gyártás nagyon megy a cionistáknak, saját idegengyűlöletüket vetítik ki másra.
Ellenben minden tiszteletünk azoknak a zsidóknak (mint pl. Israel Shamir, Otto Weininger), akik felszólalnak a betegesen mocskos cionista hazudozás és emberiség-gyűlölet ellen.
“Ez a cirkusz azt bizonyítja, hogy a Nyugat filoszemita neurózisban szenved.” Israel Shamir

Reklámok
Published in: on 2006 november 21, kedd at 02:57  Hozzászólás  

The URI to TrackBack this entry is: https://ludasmatyi.wordpress.com/2006/11/21/aljas-gonosz-fergek-hazug-mocskolodasa/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: