Idézet az elnyomásról

“Az ellenálláshoz tartozik az is, hogy cselekedeteinket nem engedjük meg azok által előírni, akik a mi elnyomatásunkban érdekeltek.”

Heinrich Hannover

Reklámok
Published in: on 2006 december 12, kedd at 16:37  Vélemény?  

Márai idézet 2.

“És neveld lelked kérlelhetetlen igényérzetre. Ez a legfontosabb. A tömegek világa csak mohó, de nem igényes. Te maradj mértéktartó és igényes. A világ egyre jobban hasonlít egyfajta Woolworths-áruházra, ahol egy hatosért megkapni mindent, silány kivitelben, ami az élvező hajlamú tömegek napi vágyait gyorsan, olcsón és krajcáros minőségben kielégítheti. Ennek a tömegkielégülésnek veszélyei már mutatkoznak, az élet és a szellem minden területén. Egy kultúra nemcsak akkor pusztul el, ha Athén és Róma finom terein megjelennek csatabárddal a barbárok, hanem elpusztul akkor is, ha ugyanezek a barbárok megjelennek egy kultúra közterein és igény nélkül nagy keresletet, kínálatot és árucserét bonyolítanak le. Te válogass. Ne finnyásan és orrfintorgatva válogass, hanem szigorúan és könyörtelenül. Nem lehetsz elég igényes erkölcsiekben, szellemiekben. Nem mondhatod elég következetesen: ez nemes, ez talmi, ez érték, ez vacak. Ez a dolgod, ha ember vagy, s meg akarod tartani ezt a rangot.”

Márai Sándor

Published in: on 2006 december 12, kedd at 04:05  Vélemény?  

1 év börtönbüntetés jogerősen az MTV-nél tüntető katonának

2006.12.11

Gigantikus kőoszlopok között lehet csak belépni a Markó utcai 16. Törvényházba. Az egyik hosszú folyosó végén a tárgyaló ajtajára kiírva:

NYILVÁNOS ÜLÉS FAZEKAS BÉLA SZERZŐDÉSES SZAKASZVEZETŐ BŰNSEGÉDKÉNT CSOPORTOSAN ELKÖVETETT HIVATALOS SZEMÉLY ELLENI ERŐSZAK BŰNTETTÉNEK ÜGYÉBEN.

Vezeti: Rúzsás hadbíró ezredes, a Tanács Elnöke.

A Vád képviselőjének szavait nem jegyzem fel, azokban a szeptemberi napokban magam is a várost járva meggyőződhettem, milyen óriási hatást váltottak ki Gyurcsány Ferenc balatonőszödi szavai.

A Televízió székházánál történt események, majd még napokon át a város forgalmasabb csomópontjainál spontán fellángoló indulat mind a visszafojtott jogos harag kitörései voltak az elnyomó gépezet ellen…

Aztán a védőbeszéd következik.

Dr. Balogh Gábor ügyvéd nyugodt, meggyőző hangján tárja elénk, hogy videófelvételek alapján emelték ki a tömegből védencét. Fazekas Béla szakaszvezető szerződéses katona, aki szeptember 2-ika óta szabadságon volt. A nevezetes elfogása pedig 20-án történt a Blaha Lujza téren, még mindig szabadsága alatt.

A nála levő honvédségi gázálarccal nyilvánvalóan nem lehet támadást intézni a Rendőrség jelenlevő, ám jelzést nem viselő képviselői ellen. Rendőri intézkedésnek nem állt ellen -csak annyiban, hogy nem azonnal kezdte meg a helyszín elhagyását.

“Előállítása” oly módon történt, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

(L88.hu/szerk1 kiegészítése: A Tv-ben vetített videó felvételek tanúsága szerint, miután hatan, rávetették magukat és hátrabilincselték a kezeit, miközben egy kocsi motorházára ‘fektették’ és módszeresen elkezdték rugdosni, verni.

Ujját eltörték, lábait kificamították, a hátát pépesre verték. Ezek a mindmáig “be nem azonosított” szadista rendőrök, azok akiknek a magyar törvények által kiszolgáltatott, magatehetetlen embereken büntetlenül lehet gyakorlatozniuk 2006-ban.)

Igaz, nyilatkozik az egyik TV állomásnak -folytatja a védő, de nem mint katona, hanem mint olyan civil személy, mint bárki más. A vád azon kijelentésére, miszerint Fazekas Béla e tettével súlyosan csorbítja a Magyar Köztársaság tekintélyét, a védő itt szinte vádlóvá lép elő: “… mert ugye, azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy civilbven levő szakaszvezető a Köztársaság tekintélyét rombolja. A védelem álláspontja szerint sokkal inkább csorbítja az a rendőrség, amely a megtörtént módon lép fel békés vagy éppen zaklatott állampolgáraival szemben…” – hangoztatja Balogh Gábor.

A Védőügyvéd továbbá kijelenti, védence nem kíván a rendőrség ellen feljelentéssel élni, ennek két pszichikai oka lehet:

– az utcán ért rendőri atrocitást büntetésként élte meg,

– beismerő vallomást tett.

A Védő továbbá indítványozta védencének közügyektől való eltiltás büntetésének eltörlését, valamint: a letöltendő büntetés időtartamának csökkentését ill. eltörlését.

Vádlott (utolsó szó jogán): fiatal, talán 24 éves fiú, élete teljében, csillogó fekete szempár:

“… Jelentem, megbántam tetteimet, megbántam, hogy interjút adtam a tévének, mindent megbántam…”

Szünet után az ítélet kihirdetése következik, a hadbíró ezredes papírjai fölé hajolva olvassa az ítéletet: e g y év tetöltendő szabadságvesztés. (Közben, bár a fiú semmiféle mozdulatot nem tesz, az őrök feltűnés nélkül előhúzzák gumibotjaikat. Talán a sohasem lehet tudni elv vezérli őket.)

“…. az előzetesben és a fogdában eltöltött idő beleszámít az ítéletbe” – fejezi be a hadbíró ezredes, az Ítélőtábla Katonai Tanácsának elnöke.

– Ügyvéd úr – fordulok már kint a folyosón Dr. Balogh Gáborhoz, Fazekas Béla szakaszvezető védőjéhez, milyen ennek a fiúnak a lelki állapota, nagyon megviselte őt az eddig bent töltött idő?

– Sajnos, nem én voltam a védője, csak másodfokon viszem az ügyét – válaszol az ügyvéd úr.

– Mi az Ön és védence álláspontja a bíróság döntéséről? – kérdezek tovább.

– Nézze, mi eleve a letöltendő időmennyiség csökkentéséért harcoltunk. Úgy vélem, a helyzethez képest védencem is elégedett a másodfokú döntéssel.

Alacsony, zömök férfi az Édesapa, aki aggódva kísérte el fiát:

“A letartóztatásakor a tévé felvételein látszik, hogy bár a tömeg előtt nem tett semmit, mégis hat rendőr “rámozdul” és leteperi a fiamat. Amikor már hátra van bilincselve a keze, akkor kezdik el ütni, rúgni…. Aztán a 22-iki BLIKK címlapján az ő fényképe van rajta, a címe hatalmas betűkkel: Rendőrség – Csőcselék: 1:1 és a Fiam fején ott áll a rendőr! (Az apa arca elkomorul) 7 centi szakadás van a fején és az ujja eltört, az álla kificamodott illetve “egybe egy púpos csík” volt a háta, úgy össze volt verve. Egy hétig volt a kórházban. A rendőrségről kórházba vitték, ott az ujját rögzítették, onnan a katonai fogházba szállították, a Petőfi laktanyába.

A fiú édesapja: “… Ugye, próbáltunk több helyről is segítséget kérni, van a Fidesznek ez a Telefonja, meghallgattak, de még csak nem is válaszolt onnan senki… A Nemzeti Jogvédőtől válaszoltak, hogy elvállalják a fiam ügyét. Nevem Fazekas Béla… idősebbik.

A fiú édesanyja meghalt, igen-igen várjuk őt vissza”.

Közben az őrök rabpórázon a kint várakozó zöld katonai Furgonhoz vezetik a vádlottat – mostmár elítéltet – aki élete teljében, talán fiatal élete legszebb esztendejét tölti a haza oltárán áldozva a rács mögött.

Cui prodest? – Kinek használ ez?

(Lejegyezte: Czékus Jób/L88 tudósítója)

További L88.hu/szerk1. megjegyzései:

-Az MTV ostromakor csak az ellenálló, ezt a velejéig rothadt gyurcsányi rendszert védő rendőrök sebesültek meg.

-A rendőr csapat vezetőjük, amikor letetette a sisakot az MTV székházban -mivel tovább már tarthatatlan volt az ostromlott objektum védelme- SENKIT SEM BÁNTOTTAK A TÜNTETŐK, mert nem a brutalitás volt a cél, hanem egy hazugság szimbólum megrohanása, mint annak idején a francia Bastille bevétele. Ezeket az eseményeket videó felvételeken is lehet látni, amint a székházban üldögélő rendőrök között békésen járkálnak ki-be az MTV ‘ostromlói’.

-A rendőrség részéről beépített provokátorok (civil rendőrök) hergelték a tömeget, majd amikor elkapták pl.: Fazekas Béla szakaszvezetőt, – ugyanazok, akik előtte Gyurcsány ellen skandáltak- ezt ordítozták a rendőröknek, hogy: -Verjed agyon, verjed agyon!” Erre a ‘momentumra’ Lelkiismeret’88 még vissza fog térni a megfelelő időben.

(L88.hu)

Published in: on 2006 december 12, kedd at 03:09  Vélemény?  

A sunyi törvény-végrehajtás

Lelkismeret’88
lelkiismeret88@gmail.com

Kocsis Imre elnök úrnak

Budapest

1593 Pf.617

Tisztelt Elnök Úr!

Alulírott Vass Zoltán 3000 Hatvan Kossuth tér 13. I/7. sz. alatt kiskorú gyermekemet egyedül ellátó halmozottan hátrányos helyzetbe taszított 2000.12.07 – én megnyomorított, mozgáskorlátozott nyugdíjas felperes a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyésze 1372 Budapest Markó u. 16. I. rendű alperes, az Országos Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest Teve u. 4-6. II. rendű alperes, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság III. rendű alperes ellen államigazgatási jogkörben mulasztással és szándékos diszkriminációval, hivatali visszaéléssel okozott joghátrány és kár megállapítására a Fővárosi Bíróságon 18.ÓP.634.225/2005. szám alatt folyamatban ment megállapítási és kártérítési eljárásban

tájékoztatom

a Lelkiismeret’88 elnökségét és tagságát, valamint minden jó szándékú magyar állampolgárt hogy a polgári peres eljárásban 2007. február 06- án 10, 00 – ra tűzött ki tárgyalást Kádárné dr. Báló Ágnes bíró a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon, aki ellen büntető feljelentést nyújtottam be a bíróság elnökénél.

Tekintettel arra, hogy az ügyben eljáró bíróság 2006. november 28 – án megtagadta, hogy kérdéseket intézzek a tárgyalásra megidézett rendőrök és az állítólagos “hatósági tanúkhoz”.

A 2006. december 08 – án kisebb cirkusszal személyesen átvett 17 oldalas jegyzőkönyvből kiderül, hogy a bíróság által meghallgatott tanúk arcpirító módon hazudtak annak ellenére, hogy a bíróság nyomatékosan felhívta az IGAZMONDÁSRA őket.

Tekintettel arra, hogy a bíróság 2006. november 28 – án megtagadta az észrevételezési jogomat is és kiküldött a tárgyalóteremből, büntető feljelentést nyújtottam be az eljáró bíró kizárására 2006. november 29 – én.

Ezt a dokumentumot is csatolom a keresetlevéllel együtt.

A jegyzőkönyvet 2006. december 11 – én 16,16 – kor postáztam a . Postán további dokumentumokkal együtt az RL 3001 001 615 659 7 ajánlási ragszámon.

Feltételezhető, hogy az eljáró bírót nem zárják ki az ügyből így semmilyen esélyem nincs a tisztességes, pártatlan bírósági eljárásra a Magyar Köztársaságban.

Kérek minden jó szándékú magyar állampolgárt, aki NEM “hobbyból” gyűlöli a rendőri erőszakot és hivatali diszkriminációt, segítsen a nyilvánosság erejével megfékezni a korrupt igazságszolgáltatás rendkívül aljas és korrupt alkalmazottait!

Hatvan, 2006. december 11.

Tisztelettel

Vass Zoltán
az Európai Unió “állampolgára”

(L88.hu)

Published in: on 2006 december 12, kedd at 03:05  Vélemény?  

Csak egy cipősdoboz – 10000 Gyermek Karácsonya

http://www.ciposdoboz.hu/

Hogyan csatlakozhatom a “10.000 gyermek karácsonya akcióhoz”?

Miután beszerezte az ajándékozásra szánt tárgyakat, keressen egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt. Ügyeljen arra, hogy annak mérete az átlagos 38 x 23 x 14 centimétert ne haladja meg, mert ez később problémát okozhat a postai feladásnál! Amennyiben a doboz típusa megengedi, akkor a tetejét és az alját is külön-külön – vonja be színes, csomagolópapírral. Ha elkészült, praktikusan rendezze el benne az ajándékokat és végül zárja le a dobozt. Figyelem! A doboz tetejét, átlátszó cellux ragasztószalaggal, vagy erős zsineggel gondosan rögzítse le, hogy a csomag szállítás közben szét ne essen! Végül a doboz tetejére jól látható módon írja rá, hogy az ajándék milyen korú és nemű gyermek számára készült, pl. így: “fiú 12” vagy “lány 8”.

Az elkészült ajándékcsomagot legkésőbb december 15-ig juttassa el a cipősdoboz begyűjtő helyekre! Az elmúlt év tapasztalatai alapján, úgy gondoltunk, hogy minden megyében igyekszünk legalább egy olyan települést megjelölni, ahol személyesen leadható az Ön cipősdoboz ajándéka. Ezek pontos címéről, a cipősdoboz ügyeletek nyitvatartásáról ill. a helyi partnereink elérhetőségéről szintén a 06-30-4444-820-as információs telefonszámon, vagy itt az oldalon (link) tájékozódhat. Amennyiben valaki mégis postai úton kívánja ajándékát hozzánk eljuttatni, úgy ezt az alábbi címre kérjük elküldeni:

Baptista Szeretetszolgálat – Utcafront, 1102 Budapest, Bánya u. 1.

Meister

Published in: on 2006 december 12, kedd at 02:03  Vélemény?  

Okt. 23. – Az EU szemével

http://www.HírTV.hu/?tPath=/belfold/&article_hid=128711

Érdemes a videót is megnézni. Ritka jelenet, hogy EU-képviselők küszködnek a könnyeikkel, miközben nem egy Kambodzsai, hanem egy Úniós országbeli mészárlást néznek kivetítőn.

Teljesen nyilvánvaló, hogy megint a jobboldalnak, a néppártnak van igaza.

Emlékeztek, hogy az aug. 20-i tűzijátékkal kapcsolatban miket kaptam többek közt én is? Hogy hülye vagyok, ha felelőst keresek, hogy hülye vagyok, mert nem gyurcsányi tehet az időjárásról, hogy hülye vagyok, mert orbán hozta ide a vihart, stb…

Érdekes, hogy a törvény valahogy megint az én, és a hozzám hasonlók igazságérzetét támasztotta alá. Valahogy megint nem azoknak lett igazuk, akik a ballib oldalon állnak.

Azt hiszem, hogy az október 23-i eseményekkel kapcsolatban is ki fog derülni az igazság.

“Az idő, hacsak a kommunisták el nem foglalják az egész világot, gondoskodik arról, hogy a tények napvilágra kerüljenek.” (Whittaker Chambers)

Emlékeztek, hogy 23-a után mit művelt a Néphazugság? Akkor, amikor minden magyarban, még a ballibsik jórészében is felmerült, hogy a rendökrök nem a legjobban végezték a dolgukat, akkor lehoztak egy közvélemény-kutatási adatokra hivatkozó grafikont a címlapjukon, ami alapján az emberek többsége a rendőrök mellett állt.
Ez kőkeményen hatott az olvasóikra. Hiszen sokan erre hivatkozva képesek voltak a saját szemükkel látott, megtapasztalt eseményeket negligálni, és elkezdeni skandálni a hivatalos kommunista álláspontot. Átvenni, és idézni nap nap után gergényi és a többi ÁVÓ-s szövegeit, hiszen nyilvánvaló, hogy a Nép ezt akarta.

Aztán persze a Néphazugság leírta, hogy hazudott.

“A hazugságot címlapra teszik, az igazságot meg elrejtik hátul.” (Richard Nixon)

Meister

Published in: on 2006 december 12, kedd at 01:54  Vélemény?  

Egy másik fajta “kártérítés”

Nyugdíj-kiegészítések a ’60-as években

2006. december
Hazai Levél

Édesanyám a magyarországi Nyugdíj Intézetnél dolgozott a hatvanas – hetvenes években. A Német Szövetségi kormány – (nyugat-német kormány) a hatvanas évek vége felé új törvényt hozott. A zsidóknak szóló állandó jóvátételek törvényeit kiegészítették azzal, hogy ‘a nyugdíjazott zsidók hazai nyugdíját kiegészítik, ha a hazai (magyar) nyugdíj nem ér el bizonyos szintet.’ Ekkor megindult a hazai zsidókommunista vezetők “rohama” a Nyugdíj Intézet központjába. Édesanyám szavait idézem:

“Megjelent az irodában egy ÁVH tiszt, közölte hogy szüksége van egy HAMIS nyugdíjigazolásra – a kommunista párttag – és ÁVH tiszt nyugdíjba vonulása esetén akkor (1968-ban) havi 476,000 forint lett volna – a hazai átlag magyar melósok nyugdíjának több mint százszorosa – de, követelte hogy állítsunk ki részére egy hamis igazolást miszerint: a havi nyugdíja ‘csak 800 forint’…!

Ezt természetesen megtagadtuk. Erre lehivatta a Nyugdíj Intézet igazgatóját s igazolta magát, hogy ő kicsoda, s az igazgató hajlongva végighallgatta – majd megparancsolta nekünk, hogy mostantól kezdve minden hamis igazolást kérő magas rangú kommunista zsidó részére kötelesek vagyunk kiállítani a HAMIS igazolást az alacsony nyugdíjról.

Ezt a gyakorlatot 1968-tól kezdve rendszeresen végrehajtottuk. Így a hazai átlag nyugdíjak százszorosát kézhez vevő kommunista zsidó közép és felső vezetők hivatalos igazolással nyomorgóknak voltak beállítva (300 ezer kommunista zsidó) s így, a nyugat-német kormánytól, a kárpótlásokon felül, még kiemelt nyugdíj is járt nekik.”

Nos, Édesanyám később, velem együtt külföldre távozván mindezt elmondta a menekültügyi hatóságoknak Nyugaton, nem is sejtve, hogy külföldön sem lehet az igazat elmondani. Tanúvallomásáért később Nyugaton, örökös feketelistán szerepelt: Mintegy 25 esztendős üldöztetést – mint “a demokrácia és az emberi jogok halálos ellensége” – szenvedett el azért, mert ezt elmondta. Végül idegileg összeroppant a rengeteg baj és üldözés miatt. Én természetesen már nem szólok és nem tanuskudom többé sehol, mert van éppen elég bajom enélkül is.

Szeretném, ha a sötétben botorkáló honfitársaim már egyszer s mindenkorra tudomásul vennék: a hazai kommunista vezetők MINDIG mindenben örökkön örökké hazudtak. A tömeggyilkos – tolvaj-hazaáruló kommunista csürhe nem elég, hogy a hazai nyugdíjak százszorosát kapja kézhez havonta, de még a mai napig is hamisított nyugdíjigazolások alapján dollár milliárdokat vesznek fel a német kormánytól – nyugdíj kiegészítésnek – mivel hamis papírokkal úgy állítják be, hogy ők “minimum nyugdíjból nyomorognak”. Undorító, hogy ezek a istentelen gazemberek a születésüktől kezdve a haláluk másodpercéig csak hazudnak és lopnak.

Néhány példa

Egyik jó barátom a BM (Belügyben) könyvelő. Elmondta:
– egyszerű BM-alkalmazott (párttag) havi nyugdíja most 650,000 forint.
– belügyes (ÁVH) tiszt havi nyugdíja 1 és 1,5 millió forint havonta
– KÖZÉP szintű kommunista pártvezető nyugdíja havi 3 millió forint
– felső szintű kommunista nyugdíja havi 6 millió forint

Édesanyám nyugdíja havi 34 ezer forint. A kommunista tömeggyilkosok büntetés helyett milliós nyugdíjakat kapnak havonta, és lopnak-hazudnak rendületlenül tovább! És ez az ostoba nép újra és újra a gyilkosaira szavaz. Nálunk a lakosság elmebeteg más magyarázatot nem látok.

Üdvözlettel olvasója: K. István

Hazánkért Online

Published in: on 2006 december 12, kedd at 01:50  Vélemény?  

Romlott élelmiszer listák

Katt ide a listák letöltéséhez.

Published in: on 2006 december 12, kedd at 01:37  Vélemény?  

Vörös virgács

2006.12.10

Mottó:
“A csúszómászók sosem botlanak meg…”
(Goethe)

A kritikát illik megfogadni, bárkitől is érkezik. Persze ha olyasmit vetnek újra meg újra az ember szemére, amit maga is pontosan tud, felesleges többször is megismételni az értelmetlen acsarkodást, mert a lényeg (jellegénél fogva) amúgy sem fog megváltozni. Tudom, elviselhetetlenül otromba alak vagyok (állítólag beteges fasisztoid szellemiségtől átitatva), mert az írásaimból úgy fröcsög a komcsikkal szembeni gyűlölet, akárcsak a főzőkolbász zsíros leve a balatoni lacikonyhán.

Azt írja… izé, valami szocialista képviselőféle pöcsjankó (amúgy bátor legény, de a nevét juszt sem árulom el), hogy márpedig neki nagyon nem tetszik az amit én csinálok, mert az írások nem tükrözik hűen a magyar valóságot, és az emberek többsége mélyen (elfelejtette hozzátenni: szigorúan a fennkölt szocialista erkölcs alapján) elítélik a félelem és a gyűlöletkeltés általam képviselt minden formáját, és nem kíváncsiak az általam megfogalmazott féligazságokra és/vagy hazugságokra.
(Nyitott lélekkel, szinte habzsolom e számomra elérhetetlen erkölcsi magasságokból érkező szocialista korholást – ó’h mit nem adnék érte, ha egyszer én magam is e morális katedra legfelső csúcsairól okíthatnám az olyan mucsi parasztokat, mint vagyok most – én magam…)
Tudod “barátom”, a legnagyobb probléma sajnos az, hogy a fejedben még mindig iszonyú nagy sötétség uralkodik. Az írásod kristálytisztán elárulta, hogy számodra
(tizenhat évvel az “elkúrt rendszerváltás” után is) a demokrácia nevű valami csak egy felesleges és költséges kolonc, a szólásszabadság pedig maga “megengedhetetlen” (ezért központilag üldözendő) kispolgári elhajlás.

De azért jó dolog azt is megtudni, hogy ebben a borzalmasan frusztrált világban is akad még biztos erkölcsi kapaszkodó, nem is értem igazán, eddig vajon miért nem látogattam gyakrabban a koalíciós pártok és a lakájmédia különféle igazmondó honlapjait? Miközben én magam (már-már mazoista elszántsággal) szinte szomjazom a kormánypártok bátor igazságosságára és a gyurcsányi “új Magyarország”-ra, addig egy (vagy ki tudja rajtad kívűl még mennyi) nemzetrontó parazita számára derogál az (őszinte) építő kritika…

Tisztázzuk bolsikám – lehetőleg mindjárt az elején, hogy nekem pedig kurvára nem tetszik, amit a retkes bandátok művel ezzel a szerencsétlen országgal!

Miután az “országos” sajtónyilvánosságom (és ismertségem) valószínűleg csak a levelibéka ülepét verdesi, ezért nem is értem igazán, az elvtárs miért nem olvas helyettem inkább Gyurcsány “összest”, vagy valami hasonlóan szinvonalas bolsevik remekművet. Biztosan akad belőle néhány, valószínűleg fantasztikusan szórakoztató olvasmány lehet valamennyi… (Egyet például én magam is elolvastam, bátran és lendületesen letölthető erről a honlapról is)
De ha a szeretett vezért magolni mégis túl snassz lenne, akad a kultúrtörténelemben rajta kívűl másik, felejthetetlenül klasszikus olvasmány is, Mikszáthtól (a kádárimádó) Moldováig széles a választható repertoár. Köszönhetően a modern kommunikáció nagyszerű technikai vívmányainak – ha véletlenül igénye lenne rá – még könyvtárba sem kell járnia (úgyis bezárják hamarosan valamennyit a gyurcsányi takarékosság jegyében), módja lenne akár itt az interneten, mocskos pártjának valamennyi gaztettét feltérképezni az elmúlt évtizedekből.

Ha már úgyis fröcsög a kolbász, lehetőleg csapjuk össze vele egyszerre az egész konyhát! Hamarosan úgyis takarítani kell, ne elégedjünk meg hát a szimpla portörléssel. Elárulná valaki, vajon mit is kellene ezeken poszkommunista élősködőkön tisztelni vagy szeretni? Sajnos még mindig túl sokan vannak közöttünk olyanok, akik a történtek dacára is kitartanak a hamis elvek mellett, ők minden bizonnyal (értelmes?) magyarázattal tudnának szolgálni a botrányos “baloldali” böszmeségre.

Ha tételesen számba akarjuk venni, hogy a magyar társadalom mi mindent “köszönhet” ezeknek a pestises férgeknek, napestig írhatnánk ezt az oldalt. Igen, én sokakkal ellentétben nem is tagadom: az undorból fakadó leplezetlen gyűlölet minden írásomból egyértelműen kiolvasható, még akkor is, ha időnként alaposan visszafogom magam (ezt nyugodtan hívhatjuk öncenzúrának).
Köszönhetően “kedves” levélíróm drótpostájának a mai nap amolyan lélekromboló kuriózum lett, pedig “alapból” nem igen szoktam kétszázas vérnyomás felett a politikáról irogatni. Most mégis kivételt tettem, ezt bárki nyugodtan tanúsíthatja.
Pedig jobban tennék a lelketlen nyomorultak, ha nem kekeckednének velünk ezekben a “vérzivataros időkban”, tanácsos lenne felhagyni az emberek idióta vegzálásával.

A balatonöszödi beszéd (ek) nyilvánosságra kerültével – a fenti hasonlattal élve – az emberek végre betekintést nyertek a koalíciós pártok titkos boszorkánykonyhájába, és elképedtek (a csak ott tapasztalható) szörnyű látványtól. Döbbenetes élmény volt a ‘la natur látni a mindent elborító mocsokot, érezni a romlott alapanyagok émelyítő bűzét és kéretlenül kihallgatni (az egymásközt rajtunk viccelődő) kókler szakácsokat. Az még a kisebbik baj lenne, hogy mosdatlanul főzik a levesbe számunkra a fekete brokit, ennél sokkal nagyobb gáz (és milyen drága!), hogy szeretett szociálliberálisaink hamarosan bennünket fognak belemetélni az üstbe.
Ha hagyjuk és akarjuk…
De miért is hagynánk?

Csalóka a kép, hiszen a hamu alatt egyre jobban izzik már a parázs, és az “elkúrt” választások óta egyre többen teszik fel magukban a logikus kérdést: tulajdonképpen ki hatalmazta fel ezeket a senkiháziakat arra, hogy cinikusan lepusztítsák körülöttünk mindazt, ami élhetővé teszi még számunkra ezt a tetves világot? Mit képzelnek az elvtársak, meddig tűri még csendben ez a nép, hogy erkölcsi nyomorékok lépésről lépésre, pofátlanul kiforgassák őket mindenükből, és “reform”-nak álcázott értelmetlen és kíméletlen pénzbehajtások (padláslesöprés) sorozatával végképp földönfutóvá tegyék őket a saját hazájukban? Mégis, mit képzel magáról ez a beképzelt Gyurcsány, vagy a módszereiben a hitlerista Mengelét is elhalványító pöcsórrú Molnár (a többi hazaáruló patkányról most nem is beszélve), hogy büntetlenül megfoszthatják a magyar népet az egészséges élethez, vagy a tisztes megélhetéshez való alkotmányos jogaitól?

Erre az idióta ámokfutásra Magyarország egyetlen választópolgára sem
(egyik politikai oldalról sem!) adott semmiféle törvényi felhatalmazást!

Teljesen egyértelmű, hogy a lelepleződött politikai bűnözőket (ideértve ennek a társadalmilag illegitimmé silányult kormánynak minden istenverte tagját) mielőbb le kell tartóztatni, és a nemzet ellen elkövetett bűnei miatt (választási csalás elkövetése, közcélú információk eltitkolása és hivatalos adatok szándékos meghamisítása, hatalmi befolyással való üzérkedés, az ország katasztrófális eladósítása, adócsalás (?), hazaárulás [2004.12.05] és más nemzetellenes bűncselekmények elkövetése miatt – természetesen teljes vagyonelkobzás mellett) – A NÉP NEVÉBEN! – felelősségre kellene vonni.

Amíg csak nem késő…

Mert a politikai zuhanyhíradó (ezt már a buzipárti Kuncze is sejti) nem csak minden eddiginél határozottabb, akár az egész országra is kiterjedő (és azt megbénító) tiltakozási hullámról regél, hanem ennél sokkal radikálisabb és durvább módszerekről is lehet már hallani. Ha másként nem megy, állítólag sokan (és elegen) lesznek olyanok, akikben megvan a kellő bátorság és akarat ahhoz, hogy meghátrálásra kényszerítsék ezt a velejéig korrupt posztkommunista diktatúrát.
Javaslom ne feledjük, hogy az ismert történelmi példák alapján egy hazug diktatúra megdöntésére elvileg bármilyen (aljas) módszer megengedett. Ezzel – a félreértések elkerülése végett – nem áll szándékomban senkit sem fenyegetni (ez távol is állna tőlem), a fenti gondolatsort pusztán rideg ténymegállapításnak szántam.

“Istenemre mondom”, ha ez tényleg bekövetkezik, nem szeretnék egyetlen kormánypárti politikus családjához sem tartozni…

Gondolkodó sarok:

2007. januárjától tilos az Árpád-sáv? A kormány rendelete alapján januártól mindenféle Árpád-sáv tiltott lesz! Minden olyan zászló, felvarró, sapka, sál, póló, pulóver, karszalag, fejkendő, kendő, amin Árpád-sáv van, tiltott tárgyak közé tartozik. A rendőrök, ha valakin meglátnak egy Árpád-sávos pólót megtehetik, hogy levetetik rólad, és elkobozzák. Rosszabb esetben az őrsre is bevisznek, mivel tiltott jelképet híresztelsz. A “gyanús”alakokat felszólíthatják, hogy mutassák meg ruházatukat. Ehhez a joguk meglesz.

Indok: Az Árpád-sáv hatalmi szimbólummá vált, ezért be kell tiltani.
Valóban így van. Jelképezte a tisztaságot, történelmüket, múltunkat, de a kormányt nem érdekli, és itt van az igazi indok: FÉLNEK!

Az Árpád-sávos zászlók, pólók, felvarrók utáni érdeklődés ugrásszerűen megnőtt, köszönhetően a Kossuth-téri tüntetéseknek, de legfőképp az október 23-i eseménynek.
Budaházy György is megmondta: “De mindeközben magasra emelkedik az Árpád-sávos zászló. Mert vegyük észre, ennek a forradalomnak ez a jelképe. Úgy, mint ’56-nak a lyukas zászló volt. Milyen régóta szerettük volna sokan visszahelyezni ezt a zászlót az őt megillető rangba…”
Félnek, mert már rég meg kellett volna szűnnie a tiltakozásoknak, már bele kellett volna törődnünk, hogy nem az van, amit mi akarunk, hanem az a jónéhány “politikus” (mszp-szdsz karöltve) hozza meg a döntéseket.
Amit a nép akar, az őket nem érdekli. De most már rájöttek, hogy itt baj van! Még mindig vannak tiltakozások. A MAGYAR NÉP nem tűri, hogy ez tovább menjen ezért “nekik”ellenlépéseket kell tenni, ami most az Árpád-sáv betiltása.

De mit tesznek a címerünkkel? Hiszen megtalálható benne az Árpád-sáv. Mit csinálnak? Kivágják belőle? Vagy az új jelkép a szegfű lesz? Vagy visszahozzák a sarló-kalapácsot? Végül is nekik ez az igazi jelkép! A vörös csillag! Ők ebben hisznek.

Terjesszétek a hírt, hogy itt valami megint “el van kúrva”.
Elkúrta egy böszme!

(Forrás: Ditte blogja)

api01

Published in: on 2006 december 12, kedd at 01:36  Vélemény?  

A szellemi erőszak is erőszak

2006.12.10 09:44

Az Alkotmánybíróságon támadta meg az 1997. évi, választási eljárásról szóló törvényt Varga Győző egyetemi docens, mert ha a kormányra kerültekről a voksolást követő harmadik napnál később derül ki, hogy erőszakkal jutottak hatalomra, a választás eredménye e törvény alapján már nem támadható meg.

Problémákat vet fel az 1997. évi C. törvény több szava és mondata Varga Gőző, főiskolai tanár, egyetemi docens szerint, aki már második levelében fordul az Alkotmánybírósághoz kérve, hogy semmisítse meg az általa kifogásolt részeket.
A docens először október 8-án fordult az AB-hez, melyben részletesen leírta, hogy melyek a szerinte törlendő részek. Az Alkotmánybíróság főtitkára november 2-án érkezett levelében felhívta hiánypótlásra: jelölje meg, hogy az Alkotmány melyik szakaszára alapozza kérelmét és indokolja is meg az álláspontját, hogy az Alkotmánybíróság tárgyalni tudja az indítványt. Varga érvelése szerint az 1997. évi C. törvény hatályos szövege nem alkalmas annak kiküszöbölésére, hogy valaki az Alkotmány 2.§ (3) bekezdésében deklarált tilalmat megsértve erőszakosan megszerezze a hatalmat, illetőleg kizárólagosan birtokolja:
“Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”
Varga úgy véli, hogy 1997-ben a választási eljárásról szóló törvény megalkotásakor nem lehetett az a szándék, hogy az egész országot be lehessen csapni. “Értelmezni kell az Alkotmányt, és abból egyértelműen kitűnik, hogy illegitim a jelenlegi hatalom” – fogalmazott a docens.
“És mint látjuk, ez lepleződött le az őszödi beszédben. Mivel az Alkotmány azt is előírja, ha valakinek ilyen a tudomására jutott, annak kötelessége tennie ellene. Nemcsak mint jogász, teológus, ügyvéd, hanem mint, krisztushívő ember kötelességemnek érzem, hogy tegyek ez ellen” – tette hozzá Varga Győző.

Persze felmerül a kérdés, hogy hol volt itt az erőszak? Az egyetemi docens szerint az erőszak kétféle lehet: fizikai és lelki (szellemi). Mint mondta, totális diktatúrákban mindkettő egyszerre érvényesül, de az egyik fajtája is lehet előkészítője a totális diktatúrának. A 20. század hírhedt diktatúrái közül a nácizmus és a fasizmus “alkotmányos úton” jött létre, a félrevezetett tömegek szavazatai a “szabad választások” során juttatták Hitlert is és Mussolinit is a hatalomba. Mint ismert, hasonló jelenség zajlott le hazánkban is a II. világháború után: a szovjet fegyverek árnyékában, csalásokkal és hazugságokkal félrevezetett dolgozók részvételével lezajlott “választásokon” győzött a sztálinista hatalom. 1956-ban a hazugsággal uralkodó diktatúra ellen kelt fel a magyar nép; a kádári megtorlás, majd puha diktatúra alapvető jellemzője is a hazugság, az egész nép félrevezetése volt. “1989-ben szakított a magyar nép vezetése is a hazugsággal, de éppen az idén lezajlott választások után derült ki, hogy a hatalom újbóli megszerzése céljából hazugsággal, megtévesztéssel, lelki, szellemi erőszakkal “nyerte meg” a választásokat a ma is uralkodó koalíció” – fogalmazott Varga.
Véleménye szerint, ha az Alkotmánybíróság indítványa szerint határoz, az alkotmányos rend keretei között megsemmisíthetők az idei tavaszi választásokon az MSZP és az SZDSZ jelöltjeire leadott szavazatok, az Országgyűlés tartósan határozatképtelenné válik. “Hazánk népe új országgyűlési választásokon tudja az igazság ismeretében megerősíteni a jelenleg kormányzó koalíciót, vagy megvonni tőle a bizalmát – tette hozzá.

Megtudtuk azt is, hogy az indítvány – természetesen – nemcsak a “baloldali”, de a “jobboldali” erőszakos hatalommegszerzést is lehetetlenné teszi. Egy, vagy több későbbi választás eredményét megtámadó jogorvoslat nem okozhat jogbizonytalanságot, mert a vélt sérelmet végérvényesen elbíráló Legfelsőbb Bíróság, a törvényben megszabott határidőn belül vagy helyt ad a panasznak, vagy – ha az megalapozatlan – elutasítja azt. Néhány napos bizonytalanságot a jogállam társadalma el tud viselni – véli az ügyvéd.
Az Alkotmánybíróság ebben az esetben három dolgot tehet: fiókba teszi az indítványt és elhalasztja a döntést. “Csupán” elutasítja, ekkor azonban csak a fizikai erőszakot minősíti erőszaknak, de ebben az esetben pont az AB szűkíti le az Alkotmány kifejezett parancsát, végül: helyt ad az indítványnak és megsemmisíti a kifogásolt részeket. Ebben az esetben az OVB-hez lehet jogorvoslattal élni, pl. a tavaszi választások végeredménye ellen; ennek esetleges negatív döntése esetén pedig Legfelsőbb Bíróság elé kerül az ügy.
A docens azzal tisztában van, hogy a beadványt megpróbálják majd némelyek “szétcincálni”, de mint mondta, a válság megoldása az Alkotmánybíróság kezében van.

Epress József
MNO

Published in: on 2006 december 12, kedd at 01:34  Vélemény?